Bp Michael Curry

Bp Michael Curry – pierwszy Afroamerykanin na czele Kościoła Episkopalnego USA

Kościół wielu prezydentów USA, dawniej Kościół białej klasy średniej i bogaczy, pierwszy Kościół anglikański, który wybrał kobietę na prymasa i Kościół, do którego należało wielu właścicieli niewolników, ma nowego zwierzchnika – bpa Michaela B. Curry’ego, pierwszego Afroamerykanina, który obejmie urząd prymasa ECUSA!