Jubileusz 20-lecia wprowadzenia kapłaństwa kobiet w Kościele Anglii - nabożeństwo dziękczynne w diecezji Coventry

Ekumeniczne aspekty ordynacji kobiet

Rezygnacja z ordynacji kobiet w imię ratowania dialogu ekumenicznego jest w rzeczywistości zamachem na ekumenizm – równie rozpaczliwą, co biurokratyczną próbą podważania wiarygodności Kościoła.