Anglikanie i starokatolicy świętują 80-lecie interkomunii

5
25 października odbędą się w Wiedniu ekumeniczne nieszpory prowadzone wspólnie przez starokatolików i anglikanów. Chrześcijanie obydwu wyznań chcą w ten sposób uczcić 80. rocznicę zawarcia interkomunii między starokatolikami a anglikanami, do czego doszło podczas 12. Międzynarodowego Kongresu Starokatolickiego w Wiedniu w 1931 roku.

Kazanie podczas liturgii wygłosi anglikański biskup Patrick Curran, a po nabożeństwie ks. prof. Angela Berlis z niemieckiego Kościoła starokatolickiego wygłosi wykład nt. relacji anglikańsko-starokatolickich.

Ekumeniczny jubileusz wiąże się również z inną rocznicą ważną dla austriackich starokatolików. 16 października bp John Okoro, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Austrii, przewodniczył mszy świętej, upamiętniającej pierwsze nabożeństwo starokatolickie odprawione na austriackiej ziemi przed 140 laty. Kazanie wygłosił bp Fritz-Rene Müller, biskup-senior Kościoła Chrześcijańsko-Katolickiego Szwajcarii.

Kościół Starokatolicki w Austrii posiada 14,5 tys. wiernych w 11 parafiach. Austria uznała ten Kościół już w 1877 roku, jednak pierwszy biskup został konsekrowany dopiero w 1925 roku. Około 500-osobowa społeczność anglikańsko-episkopalna w Austrii czynnie współpracuje ze starokatolikami i uczestniczy w pracach Austriackiej Rady Ekumenicznej, mimo że Kościół anglikański nie jest oficjalnie uznawany przez Austrię.