Anglikanie i katolicy o Kościele lokalnym i uniwersalnym

0

W dniach od 14 do 20 maja br. odbyła się kolejna, siódma już sesja trzeciej fazy dialogu Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC III). Tematem spotkania były zagadnienia eklezjologiczne: Kościół jako wspólnota (komunia) lokalnie i uniwersalnie.

Tym razem członkowie komisji spotkali się w Niemczech, w należącym do rzymskokatolickiej diecezji erfurckiej Centrum Edukacyjno-Katechetycznym św. Urszuli.

Komisja przyjęła wspólny dokument zatytułowany Walking Together on the Way: Learning to be Church – Local, Regional, Universal (Wspólnie podążając drogą: uczyć się być Kościołem – lokalnie, regionalnie, uniwersalnie).

Tekst analizuje struktury kościelne w katolicyzmie i anglikanizmie, dzięki którym wierni obydwu tradycji kierują życiem wspólnotowym oraz podtrzymują je na różnych płaszczyznach. Nazwane są punkty wspólne, jak i różnice w rozumieniu wspólnoty oraz praktycznej jej realizacji. Jak stwierdzają autorzy, zastosowano metodę ‘receptywnego ekumenizmu’, która umożliwia nie tylko rozeznanie w stanowiskach partnerów dialogu, ale i zachęca do pokuty i nawrócenia poprzez pogłębienie tematów dotychczas nierozwiniętych oraz naprawienie krzywd. Kolejnym etapem jest wymiana darów poprzez wzajemne uczenie się od siebie.

Tekst nazwany Dokumentem erfurckim jest przygotowaniem do kolejnego etapu ARCIC III, który ma wyjaśnić, w jaki sposób Kościół lokalny i uniwersalny rozpoznają prawidłowe nauczanie w kwestiach etycznych. Dokument z Erfurtu będzie dostępny w 2018 r.

Członkowie komisji zapoznali się również z dziejami dawnego klasztoru augustianów, będącego jednym z kluczowych miejsc dla historii reformacji, oraz zwiedzili rzymskokatolicką katedrę mariacką. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnego Kościoła ewangelickiego oraz ordynariuszem rzymskokatolickiej diecezji erfurckiej, bp. Ulrichem Neymeyrem.