Chrystus łączy nas i pozwala nam razem wspominać Reformację

0

Na fundamencie Chrystusa możemy razem wspominać 500-lecie Reformacji – powiedział kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, w ramach przygotowań do ekumenicznego wspomnienia Reformacji w 2017 roku w Lund. Wraz z luteranami z całego świata modlić się będzie papież Franciszek.

Jak informuje serwis luter2017.pl, 31 października odbędą się w Lund centralne uroczystości ekumeniczne związane z jubileuszem 500-lecia Reformacji. Nabożeństwo w luterańskiej katedrze w Lund poprowadzą wspólnie papież Franciszek oraz bp Munib Younan, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. W liturgii uczestniczyć będzie także prymas Kościoła Szwecji Antje Jackelen, ks. Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, oraz bp Anders Arborelius, rzymskokatolicki biskup Sztokholmu.

Uroczystości w Lund będą składać się z dwóch części – pierwsza to nabożeństwo w katedrze w Lund, a drugie to dostępne dla szerszej publiczności spotkanie w Malmö Arena.

Obchody związane z 500-leciem Reformacji odbywają się na całym świecie, także w Polsce. W Lund, gdzie w 1947 roku podpisano akt założycielski Światowej Federacji Luterańskiej, będą one miały charakter szczególny, głównie ze względu na obecność Biskupa Rzymu i całościowy, ekumeniczny wymiar obchodów. Uroczystości w Lund z udziałem papieża Franciszka będą również dziękczynieniem za 50 lat międzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego.

Przedstawiciele ŚFL od dawna podkreślali, że nie chodzi ani o wyznaniowy triumfalizm, ani tym bardziej o wybielanie osoby Marcina Lutra. Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach zintensyfikowano badania nad twórczością, osobą i teologią niemieckiego reformatora, przybliżając szczególnie te elementy, które były albo marginalizowane lub w ogóle przemilczane (np. kwestia prześladowania Żydów). Kościoły członkowskie ŚFL zdecydowały się na ekumeniczne obchody, w których oprócz rzymskich katolików, wezmą również anglikanie, starokatolicy, prawosławni i oczywiście protestanci różnych wyznań, w tym szczególnie reformowani, metodyści i menonici, z którymi ŚFL od dawna prowadzi bilateralny dialog.

Mimo iż wciąż pozostają znaczące różnice w rozumieniu samej Reformacji, a także w sprawach doktrynalnych, luteranie i rzymscy katolicy zdołali wypracować wspólny dokument „Od konfliktu do komunii”, który podsumowuje dotychczasowy dialog i ukazuje perspektywy dalszych rozmów m.in. w kontekście 500-lecia Reformacji. Wypowiedź kardynała Kocha, który niejednokrotnie przedstawiał krytyczne stanowisko wobec wspólnego świętowania lub upamiętnienia 500-lecia Reformacji pokazuje, że mimo wielu irytacji, uprzedzeń, rozczarowań i zawiedzionych oczekiwań wspólna wiara w Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie jest przestrzenią dla modlitwy i spotkania luteran i rzymskich katolików. Zresztą nie tylko dla nich, ale i dla wszystkich chrześcijan.

>> Więcej informacji o obchodach w Lund w 2017 r.