Od ekumenizmu dialogu do ekumenizmu działania

1

Kościoły Razem w Anglii (CTE), organizacja zrzeszająca ponad 40 wyznań chrześcijańskich w Anglii, opublikowała raport analizujący sytuację ekumeniczną w kraju i perspektywy na przyszłość. Tekst zatytułowany „Aby wszyscy byli jedno: zrozumienie CTE i współczesnego ekumenizmu” opatrzono wstępem podpisanym przez przedstawicieli różnych wyznań. Raport opracował chrześcijański think tank „Theos” z okazji 500 lat reformacji.

Jedność nie jest opcjonalna. Jest wbudowana w sam środek chrześcijańskiej egzystencji, gdyż w Chrystusie stajemy się obywatelami Jego Królestwa złączonymi z naszymi siostrami i braćmi na całym świecie – czytamy we wstępie sygnowanym przez arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego, arcybiskupa Westminsteru kardynała Vincenta Nicholsa, a także przez moderatora Wolnych Kościołów w Anglii ks. dr. Hugh Osgooda. Dokument podpisał również ks. kanonik Billy Kennedy reprezentujący Kościoły luterańskie i kwakrów, abp Augustyn w imieniu Kościołów prawosławnych w Anglii oraz bp Eric Brown, moderator Kościołów zielonoświątkowych.

Raport podkreśla, że Kościoły muszą odnaleźć jedność poprzez misję i dokonuje przeglądu aktualnych międzykościelnych relacji i współpracy na płaszczyźnie misyjnej. Według autorów dokumentu, Kościoły poczyniły ogromne postępy w zintegrowaniu sporej liczby niewielkich Kościołów, często o zróżnicowanej strukturze etnicznej, które – w odróżnieniu od tradycyjnych Kościołów – wciąż rosną.

Raport stwierdza, że najbardziej aktywna współpraca ekumeniczna istnieje na płaszczyźnie lokalnej – między innymi poprzez podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych przez parafie różnych wyznań. Nie oznacza to, że chrześcijanie zaangażowani w życie swoich parafii nie interesują się działaniami podejmowanymi na wyższych szczeblach – oczekują wspólnego frontu liderów kościelnych w ważnych kwestiach, w tym szczególnie dotyczących całego społeczeństwa.  – Przyszłość chrześcijańskich wysiłków zmierzających do jedności w Anglii musi być zorientowana na zewnątrz, musi być silniej związana z misją i świadectwem, wsparta przez elastyczne struktury i tworzona wokół silnych relacji międzyludzkich – stwierdza jedna z głównych myśli dokumentu.

Autorzy tekstu stwierdzają wyraźne przesunięcie w kierunku ekumenizmu działania i wzajemnej inspiracji. – Nasz raport pokazuje, że 500 lat po zainicjowaniu reformacji, poszukiwanie jedność wciąż pozostaje silne i przesuwa się od dialogu twarzą w twarz w stronę działania jednych obok drugich – powiedziała Elizabeth Oldfield, dyrektor Theosu.

Organizacja Kościoły Razem w Anglii (CTE) powstała w 1990 roku, aby pomóc Kościołom w Anglii w procesie wzajemnego poznawania się i poznawania nowych obszarów współpracy duchowej i diakonijnej. Początkowo do CTE należało 16 Kościołów – dziś jest ich aż 45.

galeria

>> Pełny tekst raportu „Aby wszyscy byli jedno”

  • Herbert Ulrich

    http://gosc.pl/doc/4286349.Niespodziewany-ekumeniczny-akcent-procesu-polskiej-lekarki

    Niespodziewanie ekumenicznego wymiaru nabrał pierwszy dzień odwoławczego procesu polskiej lekarki, broniącej w klauzuli sumienia lekarzy rodzinnych w Norwegii. Sprawa dr Katarzyny Jachimowicz ruszyła dziś przed sądem drugiej instancji w Skien.

    Dr Jachimowicz domaga się przywrócenia do pracy po tym, jak jej pracodawca – gmina Sauherad – zwolnił ją za odmowę zakładania wczesnoporonnych wkładek domacicznych. Powołał się przy tym na norweskie prawo, zakazujące lekarzom rodzinnym korzystania z klauzuli sumienia. Dr Jachimowicz uznała to za naruszenie jej wolności sumienia i wytoczyła proces w tej sprawie. A ponieważ przegrała w pierwszej instancji, sprawa trafiła do sądu odwoławczego.
    Wspomnianym na wstępie akcentem ekumenicznym – w przypadającą dziś 500. rocznicę reformacji – była obecność na sali sądowej Ludviga Nessy. Jako luterański pastor niezwykle gorliwie angażował się on w obronę życia nienarodzonych. Ponieważ w 1989 r. decyzją swych władz kościelnych został za to pozbawiony możliwości sprawowania posługi duchownego, złożył wspólnotę zwaną Kościołem Norwegii na Wygnaniu. Do dziś 68-letni Ludvig Ness organizuje antyaborcyjne demonstracje przed norweskim parlamentem w rocznice uchwalenia prawa zezwalającego na zabijanie dzieci nienarodzonych.