Hiszpańscy ewangelikałowie sceptyczni wobec dialogu z katolikami

0

Nie wszystkim Kościołom ewangelikalnym podoba się dialog ekumeniczny prowadzony z Kościołem rzymskokatolickim. Hiszpański Alians Ewangeliczny (SAE) wydał oświadczenie, w którym dystansuje się od owoców bilateralnych rozmów ewangelikalno-rzymskokatolickich podejmowanych od czasu pontyfikatu papieża Franciszka.

Stanowisko SAE to odpowiedź na efekty porozumienia teologów rzymskokatolickich i ewangelikalnych skupionych wokół dwóch organizacji – Światowego Aliansu Ewangelicznego (WEA) oraz Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (EEA). Według hiszpańskich ewangelikałów ostatni dokument dialogu zatytułowany „Pismo i Tradycja oraz Kościół w zbawieniu” nie uprawnia do stwierdzenia, że można mówić o wspólnym fundamencie wiary z Kościołem rzymskokatolickim, a jedynie o niektórych wspólnych aspektach. Według hiszpańskich teologów protestanckich – José de Segovia (b. szef komisji teologicznej EEA) oraz Jaume Llenas (sekretarz generalny EEA), którzy uczestniczyli w pracach nad dokmentem, ale wycofali się z poparcia jego finalnej wersji – trudno nie dostrzec, że „Kościół rzymskokatolicki wciąż podtrzymuje doktryny, które nie są zgodne z Pismem. Teologia tego Kościoła nie zmieniła się w swojej istocie od 500 lat.”

Według Hiszpańskiego Aliansu Ewangelicznego, istnieje wprawdzie wspólnota poglądów na temat rozumienia Trójcy Świętej, jednak kwestia autorytetu w Kościele, w tym temat papiestwa i Urzędu Nauczycielskiego, a także miejsce Pisma Świętego w doktrynie Kościoła to kwestie wciąż zasadniczo dzielące. Hiszpanie dodają jeszcze inne aspekty, które, ich zdaniem uniemożliwiają, realne zbliżenie: rozumienie nauki o usprawiedliwieniu, kult maryjny, modlitwy za zmarłych, a także nierozwiązane sprawy historyczne związane z prześladowaniami. Ewangelikalni teolodzy z Hiszpanii stwierdzają nawet, że trudno ich organizacji uznać Kościół rzymskokatolicki za Kościół chrześcijański, z którym można mieć duchową wspólnotę.

 

galeria