Katolicki ruch charyzmatyczny świętował 50. urodziny

0

3 czerwca br. ok. 30 tys. wiernych świętowało w Rzymie półwiecze katolickiego ruchu charyzmatycznego. W obchodach uczestniczył papież Franciszek oraz przedstawiciele Kościołów zielonoświątkowych, wśród nich przyjaciel papieża pastor Giovanni Traettino.

Według Biskupa Rzymu wśród charyzmatyków różnych wyznań panuje braterska przyjaźń, która daje siły na drodze ku jedności. Papież Franciszek podkreślił, że to Duch Święty stwarza jedność wśród chrześcijan.

Pastor Traettino podziękował papieżowi za możliwość uczestniczenia w jubileuszu ruchu charyzmatycznego Kościoła rzymskokatolickiego. Przypomniał, że święto katolickich charyzmatyków zbiega się z istotnym dla protestantów jubileuszem 500 lat reformacji. – Naszym powołaniem jest nie tylko wezwanie do odnowy, ale także budowa jedności dzieci Bożych. Kroczmy wspólnie ku jedności – powiedział pastor.

Nie wszyscy są zadowoleni

Od początku swojego pontyfikatu papież Franciszek postawił na pogłębienie relacji ekumenicznych, szczególnie z środowiskami ewangelikalnymi. W przypadku poprzednich pontyfikatów relacje między Kościołem rzymskokatolickim a charyzmatycznymi Kościołami protestanckimi cechowały ostrożność, a nawet podejrzliwość – ze strony katolickiej była to obawa dalszego odpływu wiernych do Kościołów charyzmatycznych, co szczególnie odczuwają diecezje w Ameryce Południowej, a ze strony protestanckiej teologiczna rezerwa i obawa przed wchłonięciem przez Kościół rzymski.

Papieżowi Franciszkowi udało się przełamać nieufność wielu kręgów ewangelikalnych, jednak wiele Kościołów protestanckich – nie tylko typu charyzmatycznego – nie ukrywa sceptycyzmu wobec jego działań. Jak informuje serwis Evangelical Focus, proekumeniczne zaangażowanie pastora Traettino spotkało się z krytyką przedstawicieli Włoskiego Aliansu Ewangelicznego (AEI). – Powinniśmy wpierw wyjaśnić kluczowe różnice doktrynalne z Kościołem rzymskokatolickim, które uniemożliwiają duchową jedność – powiedział wiceprzewodniczący AEI pastor Leonardo De Chirico.

Również polskie Kościoły ewangelikalne są w większości sceptyczne wobec dialogu z Kościołem rzymskokatolickim oraz ekumenizmu w ogóle.