Luteranie i katolicy w Saksonii wspólnie z okazji 500 lat Reformacji

0

Luterański i rzymskokatolicki biskup Saksonii wystosowali wspólny list z okazji 500 lat Reformacji. – Ponad 70% ludzi z naszego regionu nie należy do żadnego Kościoła. Brak umiejętności odnalezienia się w religijnym świecie jest ogromna, a w spotkaniu z innymi religiami panuje dezorientacja – napisali biskupi.

Sygnatariuszami listu są bp Carsten Rentzing, biskup krajowy Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Saksonii, oraz bp Heinrich Timmerevers, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej. List został wydany w Święto Objawienia Pańskiego, obchodzonego przez obydwa Kościoły i na początku jubileuszowego Roku Reformacji, w który włączy się również diaspora rzymskokatolicka. Saksonia jest matecznikiem XVI-wiecznej Reformacji i jednocześnie jednym z najbardziej zsekularyzowanych regionów w Niemczech i w Europie.

Biskupi przypomnieli, że dla Kościołów reformacyjnych w Niemczech i na świecie jubileusz 500 lat Reformacji ma ogromne znaczenie, gdyż wiążą z nim doświadczenie wolności i ugruntowania wiary chrześcijańskiej. – Jednak z rocznicą tą wiąże się również historia rozłamu, która do dziś głęboko rani chrześcijaństwo. – napisali duchowni, podkreślając jednak, że udało się wiele zmienić we wzajemnym postrzeganiu i relacjach.

Dzięki Bogu historia ta wiąże się od początku XX wieku z intensywnymi staraniami ekumenicznymi. W minionych dziesięcioleciach ewangeliccy i katoliccy chrześcijanie uświadomili sobie, że wiara w Jezusa Chrystusa, wsłuchiwanie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym i sakramentalna więź Chrztu Świętego głęboko ich ze sobą łączy.

Odnosząc się do wysokiego stopnia indeferentyzmu religijnego w Saksonii, duchowni podkreślili, że chcą wykorzystać wspomnienie 500 lat Reformacji jako możliwość przypomnienia społeczeństwu – zarówno chrześcijanom, jak i niechrześcijanom – o co właściwie chodzi w wierze chrześcijańskiej – „o wcieloną miłość Bożą wobec ludzi i całego stworzenia, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Dlatego Kościoły w Niemczech upamiętniają Reformację w 2017 roku jako Święto Chrystusa, Nowego i Ponownego Odkrycia Ewangelii Jezusa Chrystusa – to jedyna rzeczowa forma, w jakiej możemy obchodzić 500 lat Reformacji.”

Biskupi wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w katedrze św. Piotra w Bautzen (Budziszyn), najstarszym i największym ‘kościele symultanicznym’ w Niemczech, tzn. współużytkowanym przez katolików i ewangelików nieprzerwanie od czasów Reformacji. W liturgii wziął udział premier rządu Saksonii, Stanislaw Tillich.

galeria