Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego)

1

6 stycznia Kościół zachodni obchodzi Święto Objawienia Pańskiego – jest to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi i w odróżnieniu od innych nie posiada żydowskich korzeni.

Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi.

Pierwotnie święto to obchodzili zwolennicy gnostyckich sekt, o czym wspomina św. Klemens Aleksandryjski. Nie ma dokładnych informacji, od kiedy Święto Objawienia Pańskiego obchodzone było w Kościele. Najstarsze źródła poświadczają, że święto wywodzi się z Egiptu z końca IV wieku. Jednak na przełomie IV i V wieku Jan Kasjusz relacjonuje, że zwyczaj Święta Epifanii jest antyczną tradycją (antiqua traditio), co uzasadnia stwierdzenie, że uroczystość obchodzona była lokalnie na długo przed tekstem Kasjusza. Początkowo Święto Epifanii poświęcone było Narodzeniu Pańskiemu, ale również Chrztowi Pańskiemu, cudowi w Kanie Galilejskiej oraz przybyciu magów (tzw. króli) ze Wschodu, których symbolika zdominowała późniejsze przekazy liturgiczne.

Kościół Wschodni obchodzi święto Chrztu Pańskiego i Objawienia Pańskiego jednocześnie. Kościoły zachodnie (rzymskokatolicki, ewangelickie, anglikańskie i starokatolickie) wspominają Chrzest Pański w pierwszą niedzielę po Epifanii.

W Polsce odbywać się będą tradycyjne orszaki Trzech Królów. Po raz pierwszy zorganizowany zostanie również Ekumeniczny Orszak Trzech Królów, który odbędzie się w Cieszynie. W marszu będą iść wspólnie ewangelicy i katolicy. Inicjatorem i organizatorem orszaku jest Katolickie Liceum i Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.

na podst. luter2017.pl