• Hiszpańscy ewangelikałowie sceptyczni wobec dialogu z katolikami

  Nie wszystkim Kościołom ewangelikalnym podoba się dialog ekumeniczny prowadzony z Kościołem rzymskokatolickim. Hiszpański Alians Ewangeliczny (SAE) wydał oświadczenie, w którym dystansuje się od owoców bilateralnych rozmów ewangelikalno-rzymskokatolickich podejmowanych od czasu pontyfikatu papieża Franciszka.…

 • Ewangelicki biskup do duchownych prawosławnych

  Biskup Gothart Magaard ze Szlezwika-Holsztynu (Kościół Północy) powiedział, że życzyłby sobie „bardziej gorliwego dialogu” między wyznaniami chrześcijańskimi. – Mam nadzieję, że duch ekumeniczny wzmocni kulturę spotkania na świecie – powiedział biskup do ponad 40 duchownych prawosławnych z Hamburga, Szlezwika-Holsztynu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego w trakcie „Chrysostomos-Empfang”, czyli spotkania poświęcone…

 • Od ekumenizmu dialogu do ekumenizmu działania

  Kościoły Razem w Anglii (CTE), organizacja zrzeszająca ponad 40 wyznań chrześcijańskich w Anglii, opublikowała raport analizujący sytuację ekumeniczną w kraju i perspektywy na przyszłość. Tekst zatytułowany „Aby wszyscy byli jedno: zrozumienie CTE i współczesnego ekumenizmu” opatrzono wstępem podpisanym przez przedstawicieli różnych wyznań. Raport opracował chrześcijański think tank „Theos” z okazji 500 lat re…

 • Wspólne świętowanie Podwyższenia Krzyża

  14 września rzymscy katolicy i prawosławni wspólnie świętowali uroczystość Podwyższenia Krzyża. W Trewirze do świętowania dołączyli ewangelicy, którzy zaprosili na ekumeniczne nabożeństwo do Bazyliki Konstantyna w kontekście kończącego się jubileuszu 500 lat reformacji.…

 • Incydent na ekumenicznym spotkaniu w Wittenberdze

  „O prawdziwym skarbie Kościoła – razem śladami Ewangelii” – pod takim tytułem odbyło się Wittenberskie Zgromadzenie Ekumeniczne zorganizowane przez Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną (IEF). W ramach wydarzenia odbyło się forum dyskusyjne nt. ekumenizmu, podczas którego doszło do nieprzyjemnego incydentu sprowokowanego przez ewangelickiego pastora.…

 • Luteranie i katolicy świętują globalny jubileusz w Polsce

  18 lipca br. rozpoczęło się w Kamieniu Śląskim spotkanie robocze Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Jedności. W trakcie ekumenicznych konsultacji odbędą się również nabożeństwa, upamiętniające 50-lecie bilateralnego dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie międzynarodowej.…

 • Starokatolicy i anglikanie o wspólnocie

  W dniach od 4 do 8 lipca odbyło się w Königswinter (Niemcy) piąte już spotkanie Anglikańsko-Starokatolickiej Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej. Przedstawiciele obydwu wspólnot rozmawiali o sposobach pogłębiania jedności między starokatolikami a anglikanami.…