• Co tam w chrześcijaństwie i ekumenii w 2018 roku?

    W ostatnim dniu 2016 roku prognozowaliśmy, że 2017 rok będzie rokiem pełnym religii i rzeczywiście tak było, także w Polsce, a może szczególnie w Polsce. A jak będzie w 2018 roku? Czy po intensywnym 2017 roku czekają nas szczególne wydarzenia w 2018 roku?…

  • Ekumeniczne życzenia na Święto Epifanii

    Współprzewodniczący Komisji Dialogu Konferencji Episkopatu Polski (KEP) i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) złożyli życzenia Polkom i Polakom z okazji zbliżającego się święta Objawienia Pańskiego (Epifanii) zapraszając jednocześnie do udziału w tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.…

  • Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II

    Instytut Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim wydał zbiór wypowiedzi papieży nt. ekumenizmu – począwszy od św. Jana XXIII, a skończywszy na wypowiedziach Franciszka. Publikacja ukazała się pod redakcją ks. prof. Zygfryda Glaesera i została dedykowana abp. Alfonsowi Nossolowi z okazji 85. urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich i 40-lecia sakry bisk…

  • Hiszpańscy ewangelikałowie sceptyczni wobec dialogu z katolikami

    Nie wszystkim Kościołom ewangelikalnym podoba się dialog ekumeniczny prowadzony z Kościołem rzymskokatolickim. Hiszpański Alians Ewangeliczny (SAE) wydał oświadczenie, w którym dystansuje się od owoców bilateralnych rozmów ewangelikalno-rzymskokatolickich podejmowanych od czasu pontyfikatu papieża Franciszka.…

  • Ewangelicki biskup do duchownych prawosławnych

    Biskup Gothart Magaard ze Szlezwika-Holsztynu (Kościół Północy) powiedział, że życzyłby sobie „bardziej gorliwego dialogu” między wyznaniami chrześcijańskimi. – Mam nadzieję, że duch ekumeniczny wzmocni kulturę spotkania na świecie – powiedział biskup do ponad 40 duchownych prawosławnych z Hamburga, Szlezwika-Holsztynu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego w trakcie „Chrysostomos-Empfang”, czyli spotkania poświęcone…

  • Od ekumenizmu dialogu do ekumenizmu działania

    Kościoły Razem w Anglii (CTE), organizacja zrzeszająca ponad 40 wyznań chrześcijańskich w Anglii, opublikowała raport analizujący sytuację ekumeniczną w kraju i perspektywy na przyszłość. Tekst zatytułowany „Aby wszyscy byli jedno: zrozumienie CTE i współczesnego ekumenizmu” opatrzono wstępem podpisanym przez przedstawicieli różnych wyznań. Raport opracował chrześcijański think tank „Theos” z okazji 500 lat re…