• Aktualność teologii Marcina Lutra

  Koło Teologów Ewangelickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej organizuje 23 lutego br. konferencję naukową poświęconą wittenberskiemu reformatorowi, ks. Marcinowi Lutrowi. Konferencja, która ma charakter otwarty, odbywa się w 471. rocznicę śmierci reformatora oraz z okazji trwającego Roku Reformacji.…

 • Nie chcą zwrotu cerkwi

  Ręce precz od św. Izaaka – wołali zwolennicy państwa laickiego na wieść o przekazaniu soboru św. Izaaka Dalmatyńskiego w Petersburgu w użytkowanie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Świątynia jest największą cerkwią w St Petersburgu i drugą co do wielkości w Rosji.…

 • Ewangelikalni krytykują Trumpa

  100 liderów amerykańskiego ruchu ewangelikalnego ze wszystkich stanów wystsowało petycję do prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike’a Pence’a, w której wyrazili zaniepokojenie polityką imigracyjną nowej administracji. Jednak nie wszyscy ewangelikalni przyłączyli się do apelu opublikowanego na łamach Washington Post.…

 • Polscy protestanci różnorodni i nadwrażliwi

  Nie jest możliwe dokonanie ogólnej charakterystyki polskiego protestantyzmu, na który składają się zbyt zróżnicowane społeczności – uważa prof. Zbigniew Pasek z Wydziału Humanistycznego AGH, religioznawca i badacz protestantyzmu, w rozmowie z ewangelickim portalem luter2017.pl.…

 • Nie dla Biblii Niedźwiedziej, tak dla inkwizytora

  Ponad 100 organizacji protestanckich w Hiszpanii zabiegało o uczczenie jubileuszu 500 lat reformacji wydaniem okolicznościowego znaczka pocztowego z wizerunkiem Biblii Niedźwiedziej, wydanego w 1569 r. pierwszego ewangelickiego tłumaczenia Pisma Świętego na język hiszpański. Państwowa Komisja Filatelistyczna odmówiła, ale za to wydała znaczek z inkwizytorem, kard. Francisco Jiméneza de Cisnero, którego 500. rocznica śmierci przypada…

 • Poszukiwania nowego Biskupa Londynu

  Diecezja londyńska jest wprawdzie trzecią w hierarchii diecezją anglikańską w Anglii po Canterbury i Yorku, jednak ze względu na prestiż stołecznej metropolii i bliskie związki z dworem królewskim posiada ogromne znaczenie dla Kościoła Anglii. Po 10 latach z urzędu ustępuje bp Richard Chartres, a poszukiwania następcy, a być może następczyni, już się rozpoczęły.…

 • Walia ma pierwszą biskupkę

  Walijscy anglikanie konsekrowali pierwszą kobietę biskupa – ks. Joanna Penberthy została nowym biskupem diecezji St Davids. Uroczysta konsekracja pod przewodnictwem abpa Barry’ego Morgana, prymasa Kościoła w Walii, odbyła się w katedrze w Llandaff z udziałem biskupek anglikańskich z Anglii i Nowej Zelandii oraz luterańskiej biskupki Sztokholmu.…

 • Diecezja zamknie ponad 20 kościołów

  Ponad 20 kościołów rzymskokatolickich w aglomeracji Manchesteru zostanie zamkniętych z powodu malejącej liczby wiernych. Diecezja Salford opublikowała na swoich stronach listę parafii do zamknięcia. W konsultacjach wzięło udział 2 tys. wiernych.…

 • Ks. Artur Wieciński zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego

  14 stycznia 2017 r. odbył się w Łodzi Nadzwyczajny Synod Kościoła starokatolickiego w Polsce, który wybrał nowego zwierzchnika, ks. Artura Wiecińskiego. Kościół Starokatolicki jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym znajdującym się w rejestrze MSWiA. …