• Orthodox wars – prawosławna bitwa o ukraińską autokefalię

  Tempo wydarzeń po spotkaniu patriarchy moskiewskiego Cyryla z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem wyraźnie przyspieszyło. Sobór Biskupów Patriarchatu Konstantynopola wpierw wydał oświadczenie, że świętym prawem Konstantynopola jest udzielanie autokefalii innym Kościołom, a następnie mianował dwóch egzarchów, którzy mają przygotować grunt pod wydanie tomosu dla Ukrainy. Moskwa określiła decyzję jako nieka…

 • Autokefalia, hakerzy i schizma – zjednoczenie ukraińskiego prawosławia?

  31 sierpnia br. odbyło się spotkanie Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja z Patriarchą Moskiewskim Cyrylem. Czytając oficjalne komunikaty można odnieść wrażenie, że nie stało się nic szczególnego – dwóch patriarchów zatroskanych jednością prawosławia spotkało się na 2,5-godzinnej rozmowie. Zanim wydano komunikaty, świat obiegła wieść, że tomos nadający autokefalię ukraińskiemu prawosławiu to już rzec…

 • Wierni nie są dziećmi biskupa

  Kolejny biskup – tym razem biskup senior diecezji Syros, Santorini i Krety – publicznie ogłosił, że nie będzie „donosił” na księży, nawet jeżeli ci dopuścili się wykorzystania seksualnego dziecka. Zastanawiam się, co się stało w moim Kościele, że „donoszenie” w sprawie poważnego i bardzo szkodliwego dla ofiar przestępstwa, jest uznawane za nieetyczne i że biskupi jak swoje dzieci traktują wyłącznie p…

 • Irlandzka lekcja

  Ponad dwadzieścia lat temu ukazała się książka autorstwa Thomasa Cahilla „Jak Irlandczycy ocalili cywilizację”, w której autor pokazał tkwiący w narodzie zamieszkującym Zieloną Wyspę potencjał wypływający z przyjęcia chrześcijaństwa i twórczego doń podejścia. Ostatnie lata to jednakże niekończąca się historia o tym, jak Irlandczycy, a konkretnie ludzie Kościoła rzymskokatolickiego, podkopali chrześcijaństw…

 • Jubileusze i uroczystości mariawickie w Płocku

  15 sierpnia br. w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku odbyły się centralne obchody święta Wniebowzięcia NMP oraz Poświęcenia Świątyni. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter: odbywały się w 125. rocznicę otrzymania pierwszych objawień przez św. M. Franciszkę Kozłowską (2 sierpnia), a 100 lat temu – w tzw. Roku Jubileuszowym – spisano ostatnie Objawienia. Od 100 lat Świątynia nosi również obecną nazwę Mił…

 • Imigracyjne problemy nowego metropolity

  Metropolita Tallina i Całej Estonii Eugeniusz (Rieszetnikow) nie otrzymał pozwolenia na pobyt stały w Estonii, ponieważ roczny kontyngent dla imigrantów został już wyczerpany. Metropolita stoi na czele Estońskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.…

 • Dwóch patriarchów i jeden Synod – Etiopski Kościół Prawosławny zakończył schizmę

  Trwająca od 27 lat schizma w łonie Etiopskiego Kościoła Prawosławnego, jednego z przedchalcedońskich (orientalnych) Kościołów wschodnich, przechodzi do historii. Wywołaną wydarzeniami politycznymi schizmę zakończono 26 lipca 2018 r. podczas liturgii w etiopskiej katedrze św. Michała w Waszyngtonie. W uroczystości uczestniczył premier Etiopii dr Abiy Ahmed Ali.…

 • Instrukcja nt. Komunii dla ewangelickich małżonków wchodzi w życie

  Wprawdzie Kongregacja Nauki Wiary niezbyt entuzjastycznie oceniła dokument Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK) ws. Komunii Świętej dla ewangelickich współmałżonków i sprzeciwiła się jego publikacji jako stanowiska episkopatu, to dwóch biskupów diecezjalnych zdecydowało się na wdrożenie instrukcji w swoich diecezjach.…