• Starokatolicy: dobrze płyniemy bez papieża

  W lipcu 2017 r. zwierzchnik niemieckich starokatolików bp Matthias Ring udzielił dwóch wywiadów rzymskokatolickim mediom, którym opowiedział o sytuacji Kościoła starokatolickiego w Niemczech i stanie dialogu ekumenicznego.…

 • 100 lat temu urodził się abp M. Rafael Wojciechowski

  20 sierpnia br. mija 100. rocznica urodzin abp. Józefa M. Rafaela Wojciechowskiego, mariawickiego teologa i wieloletniego zwierzchnika Kościoła Katolickiego Mariawitów. Abp M. Rafael Wojciechowski to jedna z najbardziej kluczowych postaci mariawityzmu, którego droga do kapłaństwa i urzędu ministra generalnego Zakonu i Kościoła Katolickiego Mariawitów nie była typowa.…

 • Tak oto stoimy – luterańskie pastorki w Wittenberdze

  120 pastorek, w tym 17 biskupek, z kilkunastu krajów przybyło do Wittenbergi z okazji obchodów jubileuszowych 500 lat reformacji, aby rozmawiać o powołaniu kobiet w Kościele i przypomnieć o ich znaczeniu dla reformacji. Reformacja to nie tylko Luter, a także walka wielu kobiet – przekonywały organizatorki spotkania.…

 • Rok Bartha 2019

  Związek Reformowany w Niemczech oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) zapowiedziały na 2019 rok obchody dwóch jubileuszy związanych z Karlem Barthem, szwajcarskim teologiem reformowanym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teologii protestanckiej XX wieku.…

 • Bp Joachim Vobbe nie żyje

  W wieku 70 lat zmarł bp Joachim Vobbe, biskup senior Kościoła Starokatolickiego w Niemczech i zaangażowany ekumenista.…

 • 39 prowincji jak 39 Ksiąg i Artykułów

  30 lipca br. Wspólnota Anglikańska składająca się z 38 autonomicznych prowincji pod honorowym zwierzchnictwem arcybiskupa Canterbury powiększy się o kolejną, 39. prowincję Sudanu. Decyzja ma nie tylko wymiar administracyjny, ale stwarza nowe szanse dla Kościoła anglikańskiego w Sudanie.…

 • Papolatria

  Na początku lipca br. papież Franciszek zdecydował, że kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi, do niedawna prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, nie zostanie przedłużona kadencja. Na miejsce kardynała papież mianował dotychczasowego sekretarza dykasterii. Mimo iż od decyzji papieża minęło już parę tygodni to dyskusja nie cichnie i nabiera nowego impetu. Swój udział ma w tym kard. Müller, który w wywiadach chętnie dzieli się swoim rozżalen…

 • Ekumeniczna ordynacja pastorów w Siedmiogrodzie

  Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (d. Konkordia Leuenberska) oznacza wzajemne uznawanie sakramentów i ordynacji przez ewangelickie Kościoły członkowskie – to nic nowego. Ale ordynacja księży z różnych Kościołów podczas wspólnej liturgii nie była już tak oczywista aż do 4 lipca 2017 roku. …