• Aktualność teologii Marcina Lutra

  Koło Teologów Ewangelickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej organizuje 23 lutego br. konferencję naukową poświęconą wittenberskiemu reformatorowi, ks. Marcinowi Lutrowi. Konferencja, która ma charakter otwarty, odbywa się w 471. rocznicę śmierci reformatora oraz z okazji trwającego Roku Reformacji.…

 • Ewangelikalni krytykują Trumpa

  100 liderów amerykańskiego ruchu ewangelikalnego ze wszystkich stanów wystsowało petycję do prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike’a Pence’a, w której wyrazili zaniepokojenie polityką imigracyjną nowej administracji. Jednak nie wszyscy ewangelikalni przyłączyli się do apelu opublikowanego na łamach Washington Post.…

 • Polscy protestanci różnorodni i nadwrażliwi

  Nie jest możliwe dokonanie ogólnej charakterystyki polskiego protestantyzmu, na który składają się zbyt zróżnicowane społeczności – uważa prof. Zbigniew Pasek z Wydziału Humanistycznego AGH, religioznawca i badacz protestantyzmu, w rozmowie z ewangelickim portalem luter2017.pl.…

 • Nie dla Biblii Niedźwiedziej, tak dla inkwizytora

  Ponad 100 organizacji protestanckich w Hiszpanii zabiegało o uczczenie jubileuszu 500 lat reformacji wydaniem okolicznościowego znaczka pocztowego z wizerunkiem Biblii Niedźwiedziej, wydanego w 1569 r. pierwszego ewangelickiego tłumaczenia Pisma Świętego na język hiszpański. Państwowa Komisja Filatelistyczna odmówiła, ale za to wydała znaczek z inkwizytorem, kard. Francisco Jiméneza de Cisnero, którego 500. rocznica śmierci przypada…

 • Poszukiwania nowego Biskupa Londynu

  Diecezja londyńska jest wprawdzie trzecią w hierarchii diecezją anglikańską w Anglii po Canterbury i Yorku, jednak ze względu na prestiż stołecznej metropolii i bliskie związki z dworem królewskim posiada ogromne znaczenie dla Kościoła Anglii. Po 10 latach z urzędu ustępuje bp Richard Chartres, a poszukiwania następcy, a być może następczyni, już się rozpoczęły.…

 • Walia ma pierwszą biskupkę

  Walijscy anglikanie konsekrowali pierwszą kobietę biskupa – ks. Joanna Penberthy została nowym biskupem diecezji St Davids. Uroczysta konsekracja pod przewodnictwem abpa Barry’ego Morgana, prymasa Kościoła w Walii, odbyła się w katedrze w Llandaff z udziałem biskupek anglikańskich z Anglii i Nowej Zelandii oraz luterańskiej biskupki Sztokholmu.…

 • Coraz więcej ewangelikalnych we Francji

  Francja, nazywana najstarszą córą Kościoła rzymskokatolickiego i jednocześnie najżywotniejszy ośrodek tradycjonalistycznego katolicyzmu, przeżywa rozkwit wspólnot ewangelikalnych. Dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich 60 lat wzrosła lich liczba – wynika z raportu przygotowanego przez Narodową Radę Ewangelikalnych Chrześcijan we Francji (CNEF). Tylko w 2016 powstało 35 nowych zborów, a nowe zakładane są średnio co trzy miesi…

 • Dobry biznes, czyli zakładanie Kościołów

  W ostatnich dekadach można zaobserwować w Afryce rosnącą liczbę chrześcijan różnych wyznań, którzy – nie posiadając ugruntowania teologicznego – angażują się w nowe ruchy religijne. Nie inaczej jest w Kenii, gdzie według raportu Pew Research Center aż 70% lokalnych chrześcijan jest od niedawna związanych ze wspólnotami charyzmatycznymi i zielonoświątkowymi.…

 • Anglikański episkopat bardziej różnorodny

  20 grudnia ogłoszono nominację ks. dr. Woyina Karowei Dorgu na trzynastego biskupa Woolwich – regionalnego biskupstwa należącego do diecezji Southwark. Dorgu będzie pierwszym od 20 lat czarnoskórym duchownym powołanym na urząd biskupa. Ostatnim był abp John Sentamu, obecny arcybiskup Yorku i prymas Anglii, który w 1996 r. otrzymał nominację na Biskupa Stepney.…