• Gorzkie żale pod dachem IPN-u

  4 października odprawiono w Warszawie gorzkie żale nad posoborowym katolicyzmem – za kaplicę posłużyła salka Instytutu Pamięci Narodowej, a w roli kapłanów wystąpili: Sławomir Cenckiewicz, sympatyk Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i historyk IPN-u oraz Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. W roli pluszowego apologety niepokornego protestantyzmu wystąpił Cezary Gmyz, korespondent TVP w Berlinie.…

 • Więcej kobiet niż mężczyzn przygotowuje się do kapłaństwa

  Po raz pierwszy w historii Kościoła Anglii więcej kobiet niż mężczyzn przygotowuje się do święceń kapłańskich. Z przedstawionych statystyk wynika, że spośród 542 kandydatek i kandydatów przyjętych w 2016 r. na kursy przygotowawcze 274 to kobiety – w porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 19%.…

 • Mołdawia – zapomniany kraj, o którym Ktoś pamięta

  Mołdawia to najbiedniejszy kraj Europy, który słynie z wybornego wina, monstrualnej korupcji oraz procesu wyludniania na niespotykaną nigdzie skalę. W sierpniu br. grupa chrześcijan z Polski pojechała tam, by prowadzić półkolonie dla dzieci, remontować przychodnie, badać wzrok i przekazać okulary dla najuboższych.…

 • 500 lat po reformacji – pomieszanie z poplątaniem, czy…

  500 lat po reformacji większość protestantów nie podziela poglądów Marcina Lutra, a większość katolików i protestantów uważa, że obydwie tradycje więcej łączy niż dzieli – wynika z dwóch badań przeprowadzonych przez Pew Research Center w USA i 15 krajach zachodnioeuropejskich.…

 • Tak oto stoimy – luterańskie pastorki w Wittenberdze

  120 pastorek, w tym 17 biskupek, z kilkunastu krajów przybyło do Wittenbergi z okazji obchodów jubileuszowych 500 lat reformacji, aby rozmawiać o powołaniu kobiet w Kościele i przypomnieć o ich znaczeniu dla reformacji. Reformacja to nie tylko Luter, a także walka wielu kobiet – przekonywały organizatorki spotkania.…

 • Rok Bartha 2019

  Związek Reformowany w Niemczech oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) zapowiedziały na 2019 rok obchody dwóch jubileuszy związanych z Karlem Barthem, szwajcarskim teologiem reformowanym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teologii protestanckiej XX wieku.…

 • 39 prowincji jak 39 Ksiąg i Artykułów

  30 lipca br. Wspólnota Anglikańska składająca się z 38 autonomicznych prowincji pod honorowym zwierzchnictwem arcybiskupa Canterbury powiększy się o kolejną, 39. prowincję Sudanu. Decyzja ma nie tylko wymiar administracyjny, ale stwarza nowe szanse dla Kościoła anglikańskiego w Sudanie.…

 • Ekumeniczna ordynacja pastorów w Siedmiogrodzie

  Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (d. Konkordia Leuenberska) oznacza wzajemne uznawanie sakramentów i ordynacji przez ewangelickie Kościoły członkowskie – to nic nowego. Ale ordynacja księży z różnych Kościołów podczas wspólnej liturgii nie była już tak oczywista aż do 4 lipca 2017 roku. …

 • Iranka biskupką w Kościele Anglii

  Episkopat Kościoła Anglii staje się coraz bardziej różnorodny również w wymiarze etnicznym. Choć prymasem Anglii jest pochodzący z Ugandy John Sentamu (York) to jednak od lat mówi się o zbyt małej reprezentacji innych grup etnicznych w Kościele. Teraz to się zmienia, m.in. za sprawą biskupki Loughborough, którą została ks. kanonik Guli Francis-Dehqani.…