• Potrzebny „Kler”

  Czy „Kler” to początek wielkiej rewolucji w polskim Kościele rzymskokatolickim i młot na klerykalizm? Czy „Kler” to cała prawda o większościowym Kościele w Polsce? I czy wreszcie „Kler” to prymitywny atak na Boga, wiarę i Kościół? 3 x NIE!…

 • Czuję się zmuszona do obejrzenia Kleru

  Do tej pory po obejrzeniu dwóch fragmentów filmów Wojciecha Smarzowskiego unikałam zapoznawania się z całością jego dzieł, uznając, że ten rodzaj brutalności i przekazu nie jest tym, co do mnie przemawia. Jednak muszę iść na nowy film, żeby zobaczyć, czy wywoła we mnie sprzeciw na przedstawiony w nim ogląd świata – tym razem świata zamkniętego dla większości wiernych – zwłaszcza, gdy mało subtelnie mi się tego zakazuje.…

 • Metropolita i rabin na dwóch ambonach o przełomie czasu

  W ramach cyklu „Lublin ekumeniczny 2018. W stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018)” odbędzie się 27 września br. w Bazylice oo. Dominikanów Debata Dwóch Ambon tym razem poświęcona tematowi: Przełom czasów w judaizmie i chrześcijaństwie.” W debatować będą: arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś i rabin Boaz Pasz z Jerozolimy. Debatę poprowadzi i. Tomasz Dostatni OP.…

 • Kościół Anglii coraz bardziej obcy dla młodzieży

  Mimo intensywnych działań misyjnych Kościół Anglii nie potrafił zatrzymać katastrofalnego trendu wśród młodzieży – jedynie 2% młodych dorosłych identyfikuje się z Kościołem Anglii. Jednocześnie 70% młodzieży poniżej 24. roku życia deklaruje brak jakiejkolwiek przynależności religijnej – wynika z badań opublikowanych przez British Social Attitudes (BSA).…

 • Chrześcijaństwo decyzji i koniec finansowej hossy

  Uwarunkowania demograficzne i sekularyzacja wymuszą na dwóch największych Kościołach chrześcijańskich nową postawę Kościołów mniejszościowych i zmianę mentalnościową – innego wykorzystywania kurczących się zasobów finansowych i kadrowych – pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).…

 • Niemcy: duży spadek liczby wiernych

  Dwa największe Kościoły chrześcijańskie w Niemczech – rzymskokatolicki i ewangelicki – straciły w 2017 roku ok. 660 tys. członków. Straty wynikają przede wszystkim z przyczyn demograficznych, ale też decyzji o wystąpieniu z Kościoła. Więcej wiernych straciły ewangelickie Kościoły krajowe niż diecezje rzymskokatolickie.…

 • Luteranie przeciwko populizmowi

  Obradująca na przełomie czerwca i lipca br. Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) przyjęła tekst przesłania do 148 Kościołów członkowskich z 99 krajów „Być Kościołami nadziei – przeciwstawić się siłom populistycznego wykluczenia.” Dokument wzywa rodzinę Kościołów luterańskich do podjęcia działań duszpasterskich przeciwdziałającym fali populizmu na świecie.…

 • Bułgaria: mniejszości religijne zagrożone

  Liderzy trzech partii politycznych, w tym dwie opozycyjne, wnieśli projekt zmiany ustawy z 2002 roku dotyczący polityki religijnej kraju. Jeśli bułgarski parlament przyjmie zmiany to wszystkie mniejszości religijne stanowiące mniej niż 1% obywateli znajdą się w trudnej sytuacji – dotyczy to zarówno protestantów, jak i katolików.…

 • 21 dla 21 – międzyreligijna inicjatywa dla UK

  Anglikański tygodnik Church Times, żydowskie czasopismo Jewish News, kanał telewizyjny British Muslim TV oraz organizacja na rzecz dialogu międzyreligijnego Coexist House zainicjowały wspólny projekt „21 dla 21” (21for21). …