• W odpowiedzi na sprostowanie

  Dziękuję pastorowi Marianowi Suskiemu za sprostowanie. Celem artykułu „Kościół pod nadzorem bezpieki” było zrelacjonowanie zawartości archiwów dotyczących byłego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE) wytworzonych przez SB oraz zaprezentowanie planów działania tej służby przeciw ZKE.…

 • Sprostowanie

  Sprostowanie artykułu „Kościół pod nadzorem bezpieki”. W związku z artykułem „Kościół pod nadzorem bezpieki”, autorstwa Adama Ciućki, opublikowanym w dniu 8.03.2017 r. na stronie internetowej: www.ekumenizm.pl, zawierającym nieprawdziwe informacje i opartym na nierzetelnym materiale źródłowym, wykluczającym uznanie mnie za TW „Mariana”, oświadczam, co następuje:…

 • Kościół pod nadzorem bezpieki

  Donosy, intrygi, niszczone życiorysy z działaniami tajnych służb i przemytem w tle…. – to nie opis filmu sensacyjnego, ale fragment rzeczywistości lat 80. w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, z którego wywodzi się większość Kościołów ewangelikalnych w naszym kraju.…

 • Reminiscencja okołoekumeniczna z jubileuszem mariawickiej parafii w Nowej Sobótce w tle…

  3 grudnia br. parafialna świątynia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce była tak pełna, że nie wszyscy, którzy przybyli na jubileuszowe nabożeństwo, mieli gdzie usiąść. A pojawiło się pewnie z półtorej setki wyznawców mariawityzmu nie tylko z najbliższych okolic (tzw. łódzkich stron), ale także z parafii podlaskich, stołecznej, a nawet ze Śląska. Powodem były obchody 110. rocznicy powstania parafii w Nowej Sobót…

 • Antymariawicka propaganda po niemiecku, czyli ‚Mariavitensekte’ x. Gajkowskiego

  W 2016 roku przypada 110. rocznica wyznaniowej samodzielności mariawityzmu. Zasięg idei mariawickich, odnoszących się nie tylko do zagadnień teologii i duchowości, ale też do szeroko rozumianych aspektów społecznych (edukacja, dobroczynność) był istotnie ograniczony przez czynniki polityczne (okres zaborów) oraz kościelne.…

 • Kryptonim „Alfa”, czyli Józef Prower pod nadzorem bezpieki

  W środowisku ewangelikalnych protestantów Józef Prower był postacią wyjątkową. Znany z pracowitości i poświęcenia, ciepłej i skromnej osobowości, wywierał duże wrażenie na każdym z kim miał styczność. Więziony w czasach stalinowskich, a następnie inwigilowany przez komunistyczną bezpiekę, pozostał wierny swoim braciom i Kościołowi, w którym służył, mimo że sam został niejednokrotnie zdradzony.…

 • Szkoda życia nienarodzonego

  Kościół rzymskokatolicki w Polsce przyspiesza sekularyzację i de facto szkodzi sprawie życia nienarodzonego. Posługując się gorącą linią z obozem rządzącym wpisuje się w społeczno-polityczną awanturę, w której nikt nie wygra, a wszyscy przegrają – szczególnie dzieci nienarodzone.…

 • Ordynacja kobiet u luteranów – jest, ale jakby nie było

  Zasadniczo Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ordynuje kobiety do urzędu duchownego od kilkudziesięciu lat. Nie są one wprawdzie proboszczami czy biskupami, a pełnią służbę diakona. 1 kwietnia br. rozpocznie się w Warszawie Synod Kościoła , który ma głosować nad wnioskiem Biskupa Kościoła o dopuszczeniu kobiet do posługi prezbitera (księdza).…