Podział wśród krymskich baptystów

4

Rosyjska aneksja Krymu wywołała rozdział wśród lokalnych baptystów. 28 spośród wszystkich zgromadzeń, odłączyło się od Wszechukraińskiego Związku Stowarzyszeń Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów (AUC ECB), przyłączając się do Rosyjskiego Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów (RUECB) z centralą w Moskwie.

Zgromadzenia te wyraziły w ten sposób wyraz solidarności i jedności z Rosją.

Jak informuje Christian Today, podczas konferencji baptystycznej w Symferopolu, prezydent RUECB, Aleksiej Smirnow stwierdził, że krok podjęty przez zbory na Krymie spowodowany był chęcią wsparcia Kościołów i ich służby w nowych warunkach. Zapowiedział także, że RUECB będzie współpracował ze wszystkimi wspólnotami baptystycznymi w Republice Krymu.

Na reakcję strony ukraińskiej nie trzeba było długo czekać. Ukraiński teolog baptystyczny Michaił Czerenkow stwierdził, że RUECB nie są już braćmi. Dodał także, że prezydent AUC ECB, Walery Antoniuk, oskarżał już wcześniej zarząd baptystów w Moskwie o rozpowszechnianie jednostronnych informacji oraz, że rosyjska interpretacja wydarzeń zawiera ładunek propagandowy. W ramach protestu, prezydent AUC ECB Antoniuk odmówił wzięcia udziału w konferencji Symferopolu.

Czerenkow nazwał zajęcie Krymu wstrząsającą aneksją ukraińskiego terytorium. Z kolei Pastor RUECB z Murmańska, Grigorij Berg, w odpowiedzi na słowa Czerenkowa, wezwał Kościół do skupienia się na kwestiach duchowych, zamiast politycznych. Stwierdził, że sprawa Krymu nie powinna dotyczyć Kościoła nawet w najmniejszym stopniu.