Polscy luteranie inaugurują stronę o ordynacji kobiet

0

Ruszyła strona internetowa dotycząca ordynacji kobiet na księży (prezbiterów) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Zawiera ona materiały teologiczne i artykuły nt. ordynacji kobiet. Strona ma też być miejscem dialogu zwolenników i przeciwników ordynacji kobiet w Kościele.

Kobiety w Kościele ewangelickim w Polsce już w latach 20. XX wieku studiowały teologię, angażowały się w pracę katechetyczną i duszpasterską w parafiach, nie miały jednak możliwości bycia duchownymi.

W 1963 roku Naczelna Rada Kościoła umożliwiła absolwentkom teologii, które zdały odpowiedni egzamin, wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, chcąc w ten sposób nadać rangę ich pracy w Kościele. W praktyce katechetki także odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

Mimo, że sprawa ordynacji kobiet na księży kilkakrotnie wracała podczas synodów to dalsze zmiany przyszły dopiero w 1999 roku, w związku z wprowadzeniem nowej Pragmatyki Służbowej. Umożliwiła ona ordynację kobiet na duchownych w posłudze diakona, a wcześniejsze wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego zrównała z ordynacją diakonacką. Oznaczało to, że kobiety – diakonii mogły podejmować w Kościele pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie Sakramentu Chrztu Św., pomoc przy dystrybucji Komunii Św.), nie dawało im jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii oraz sprawowania Sakramentu Komunii Św.

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że z perspektywy teologicznej należy dopuścić możliwość ordynacji kobiet na księży, lecz Synod Kościoła w październiku 2010 roku opowiedział się przeciw ordynacji.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec w 2014 roku, wśród istotnych zadań Kościoła umieścił właśnie kwestię ordynacji kobiet. Elementami dyskusji są m.in. konsultacje międzynarodowe przeprowadzone w Kościołach partnerskich oraz rozmowy toczące się w różnych gremiach kościelnych. Jak podkreślił w przesłaniu na stronie internetowej bp Samiec „Kościół musi ciągle rozwijać się poprzez krytyczne ocenianie swego działania i zwiastowania.” Zachęcił też wiernych, by uczyli się prowadzenia dialogu z poszanowaniem bliźniego. „Jesteśmy Kościołem dialogu – dodał – lecz nie jest to dialog dla samego dialogizowania, ale ma on konkretny cel: służbę człowiekowi potrzebującemu Ewangelii.”

Dyskusja prowadzona będzie także podczas najbliższej, jesiennej sesji Synodu Kościoła i dotyczyć będzie głównie praktycznych aspektów ordynacji kobiet (m.in. macierzyństwa, zabezpieczenia socjalnego i organizacji pracy parafialnej). Na wiosennej sesji Synodu Kościoła w 2016 roku zaplanowano głosowanie nad wnioskiem dotyczącym ordynacji kobiet na księży.

Strona www.ordynacjakobiet.pl będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o kolejne materiały.