Reformacyjnie i ekumenicznie – Festiwal Kultury Protestanckiej na 500 lat reformacji

0

We Wrocławiu odbędzie się (7 – 14 maja 2017) VII. Festiwal Kultury Protestanckiej poświęcony tym razem obchodom 500 lat reformacji. Głównym punktem dolnośląskiego spotkania jest nabożeństwo luterańskie w polskokatolickiej katedrze św. Marii Magdaleny, gdzie w 1523 roku ks. Jan Hess wygłosił pierwsze kazanie reformacyjne we Wrocławiu. Jubileuszowe kazanie wygłosi biskup Uppsali Ragnar Persenius.

Po nabożeństwie nastąpi odsłonięcie odrestaurowanego epitafium ks. Jana Hessa (1490 – 1547).

W ramach Festiwalu odbędzie się szereg wydarzeń, w tym konferencja teologiczna „Oblicza Reformacji”, dyskusja panelowa z udziałem prof. Jerzego Buzka, bp. Waldemara Pytla i prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, wystawy, dyskusje, koncerty i spektakle, w tym jeden z laserami w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, a w przedsięwzięcie angażuje się kilka instytucji, w tym przede wszystkim Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz miasto Wrocław. Jednym z patronów medialnych jest ekumenizm.pl.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu znajdują się na stronie Dekady Reformacji >>>>

galeria