Sobór biskupów: 70 lat temu próbowano zniszczyć Cerkiew

3

Próbą zniszczenia Cerkwi prawosławnej nazwał Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zainicjowaną przed 70 laty akcję „Wisła”.

Siedemdziesiąt lat temu, po raz kolejny w historii, próbowano zniszczyć naszą Cerkiew i Jej wiernych. Rok 1947 należy zapisać do najciemniejszych kart historii, wśród takich jak rok 1596, Thalerhof, lata 1915, 1938, 1944 – napisali polscy biskupi prawosławni w specjalnym przesłaniu. – Dziesiątki tysięcy wiernych naszej Cerkwi, mieszkańców południowego Podlasia, Chełmszczyzny, Podkarpacia i Łemkowszczyzny wygnano z ich rodzinnej ziemi. Związane to było z tragiczną w swoich skutkach „Akcją Wisła”. Była ona wielkim doświadczeniem dla nas, prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Biskupi wezwali wiernych do pielęgnowania pamięci historyczną, bez której niemożliwe jest zrozumienie współczesności oraz życia Cerkwi. – Apelujemy do wszystkich wiernych naszej Cerkwi o uczczenie tragicznej w skutkach „Akcji Wisła”. Jej ofiarom okażmy szczególny szacunek, pamięć i miłość. Wsłuchując się w ich wspomnienia, pochylmy czoła przed heroizmem tych, którzy doświadczyli wysiedlenia na „ziemie odzyskane” (…) Wychowujmy w duchu wiary i tradycji naszą młodzież i dzieci tak, aby znali swoją historię, by pamiętali o ziemi ojców, zroszonej ich krwią i łzami.

Także grekokatolicy pamiętają

Oprócz prawosławnych tragiczne skutki Akcji Wisła wspominają również wierni ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Pod koniec kwietnia br. specjalne oświadczenie wydali również biskupi Kościoła greckokatolickiego w Polsce – Pomimo upływu lat, nie można zapominać o tym, co się wtedy stało i co do chwili obecnej jest bolącą raną, która pochłania nas jako naród – napisali abp Eugeniusz Popowicz i bp Włodzimierz Juszczak.

>> Pełny tekst oświadczenia biskupów prawosławnych

>> Deon.pl: Biskupi grekokatoliccy o akcji Wisła