Przemienienie Pańskie – światłość Chrystusa

2

Rzymscy katolicy, anglikanie, luteranie, mariawici i Kościoły tradycji starokatolickiej obchodzą 6 sierpnia Święto Przemienienia Pańskiego. 

Mimo iż potencjał teologiczny i duchowy tego święta jest ogromny, nie jest ono szczególnie świętowane przez Kościół Zachodni. Zupełnie odwrotnie jest chrześcijańskim Wschodzie.

Święto odnosi się do historii opowiedzianej m.in. przez ewangelistę Mateusza (17,1-13):

A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. (2) I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. (3) I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. (4) Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie! Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. (5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! (6) A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. (7) I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się! (8) A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. (9) A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. (10) I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? (11) A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. (12) Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. (13) Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu.

Pamiątkę tego wydarzenia chrześcijanie na Wschodzie obchodzili już w V wieku. W Kościele Zachodnim wydarzenie Przemienienia świętowano od drugiej połowy IX wieku w niektórych Kościołach lokalnych. Dopiero w 1456 roku papież Kalikst III ustanowił Święto Przemienienia Pańskiego dla całego Kościoła jako wotum wdzięczności po bitwie pod Belgradem przeciwko Turkom. Ciekawostką jest fakt, że Kalikst III zmarł dwa lata później, dokładnie w święto Przemienienia Pańskiego.

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzi nie tylko Kościół rzymskokatolicki, lecz także wiele innych Kościołów zachodnich. Wśród Kościołów działających w Polsce święto Przemienienia Pańskiego znajduje się ponadto w kalendarzu Kościoła prawosławnego (nowy styl), Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Polskokatolickiego, a także Kościoła Katolickiego Mariawitów.

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzą również Kościoły anglikańskie na całym świecie. Niektóre Kościoły ewangelickie (np. w Niemczech) obchodzą Święto Przemienienia Pańskiego w ostatnią Niedzielę po Święcie Epifanii, a więc przed rozpoczęciem Przedpościa.

Zachęcamy do lektury/wysłuchania rozważania i kazań na Święto Przemienienia Pańskiego:

>> Biblijna perspektywa Przemienienia Pańskiego

>> Rozważanie

>> Kazanie luterańskie

>> Kazanie mariawickie

Ojcze w niebiesiech, którego Syn Jezus Chrystus został cudownie przemieniony przed wybranymi świadkami na świętej górze i który mówił o końcu swej drogi w Jerozolimie: Prosimy, obdarz nas siłą, abyśmy słyszeli Jego głos i nieśli nasz krzyż, abyśmy w świecie, który nastąpi, mogli oglądać Jezusa takim, jakim jest; Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, jedyny Bóg, teraz i po wszystkie wieki. Amen.

Modlitwa z anglikańskiego Modlitewnika Powszechnego

galeria