Zielonoświątkowe święta

0

Zostałem zaproszony na święta do swoich sąsiadów, którzy są zielonoświątkowcami. Jak wyglądają „zielonoświątkowe święta”? Wolę się doinformować, żeby nie popełnić gafy… Czy przygotowywać prezenty, opłatek? Z góry dziękuję i pozdrawiam!

Zwyczaje świąteczne wśród zielonoświątkowców są raczej uzależnione tradycjami regionalnymi w naszym kraju niż jakimiś względami konfesyjnymi. Zazwyczaj wyglądają więc bardzo tradycyjnie – przygotowuje się kolację wigilijną według lokalnych czy rodzinnych zwyczajów, jest czas na modlitwę i czytanie Pisma Świętego, czas na życzenia świąteczne, prezenty i kolędowanie.


pastor Adam Ciućka