Brytyjki przechodzą na islam

41

Według badań przeprowadzonych przez organizację Faith Matters w Wielkiej Brytanii doszło do stu tysięcy konwersji na islam. W ciągu dekady liczba konwertytów uległa podwojeniu. W ostatnim roku na islam przeszło 5200 osób. Badanie przeprowadzone na grupie 122 zeszłorocznych konwertytów pokazało, że 56% konwertytów to biali Brytyjczycy. Średni wiek konwertyty to 27 lat. Na islam częściej konwertują kobiety – aż 62%!

Powodem popularności islamu wśród kobiet nie jest wcale fakt, iż spotkały miłego muzułmanina i chcą go poślubić, gdyż małżeństwo z innowiercą to około 12% powodów konwersji. Acz oczywiście konwertytki wychodzą za mąż za muzułman – czasem też konwertytów.


Z przeprowadzonych przez niektóre brytyjskie czasopisma rozmów z konwertytkami wynika, iż motyw konwersji to niezadowolenie z dotychczasowego życia (praca, imprezy, przyjaciele) i odnalezienie się w rygorze modlitwy i nakazanych zachowań obyczajowych (skromny strój, wstrzemięźliwość seksualna, posty, zakaz picia alkoholu).