Niecodzienna ordynacja w Bambergu

10

W Bambergu odbyła się 23 listopada ordynacja pięciu nowych rabinów, a wśród nich Antje Yael Deusel, pierwszej rodowitej Niemki. Oprócz pochodzącej z Norymbergii Deusel, ordynowani zostali Ukrainiec, dwóch Amerykanów oraz Francuz. Wszyscy są absolwentami poczdamskiego Abraham-Geiger-Colleg. Aktu ordynacji w synagodze Or Chajim dokonał nadrabin USA, Walter Jacob z Pittsburga.

– Naucza się nie tylko przez słowa, ale najlepiej poprzez życie – powiedział nadrabin Jacob, zwracając uwagę na to, że zdanie rabina nie zawsze odpowiada temu, jakie lansowane jest przez ducha czasów. Z ordynacji najbardziej cieszą się niemieccy żydzi. – Potrzebujemy rabinów jak powietrza do oddychania – powiedział Graumann, przewodniczący Centralnej Rady Żydów Niemieckich.

W uroczystości uczestniczył ks. bp Heinrich Bedford-Strohm, biskup krajowy Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Bawarii, oraz abp Ludwig Schick z archidiecezji Bamberg Kościoła rzymskokatolickiego. Władze państwowe reprezentował Joachim Herrmann, minister spraw wewnętrznych Bawarii.