Rabini zabraniają wynajmować domów \"poganom\"

34

Rabini z wielu miast Izraela poparli ruch zainicjowany przez naczelnego rabina z Safed, aby wzywać Żydów do niewynajmowania lub sprzedawania mieszkań i domów nie Żydom. Akcja jest wymierzona głównie w izraelskich Arabów a jej hasło przewodnie to: Izrael należy do Żydów.

Rabini którzy poparli rabina Szmuela Eliyahu uważają, że akcja jest słuszna, gdyż Żydzi nie powinni pomagać Arabom w rozprzestrzenianiu zamieszek w Izraelu. Rabin Sheinen tłumaczy, że rasizm wprost wywodzi się z Tory, gdyż ziemia Izraela została przyrzeczona ludziom Izraela. Chociaż jego zdaniem wezwania rabinów to nie rasizm lecz segregacja – świat jest tak wielki a Izrael tak mały, że Bożym zamysłem jest przeznaczenie ziemi Izraela tylko dla Izraelitów.


 


Rabini oczekują też, że społeczność żydowska będzie wymuszała przestrzeganie zakazu sprzedaży czy wynajmu na tych Żydach, którzy nie chcą go przestrzegać.


 


Akcja rabinów spotkała się z szerokim potępieniem ze strony mniejszości arabskiej w Izraelu jak też i bardziej liberalnych środowisk żydowskich. Minister ds. mniejszości poprosił ministra sprawiedliwości o rozpoczęcie procesu natychmiastowego odsunięcia Eliyahu z funkcji rabina miasta.