W Warszawie obradować będą naczelni rabini z Europy

8

Dzisiaj i jutro w Warszawie odbędzie się zjazd naczelnych rabinów krajów Europy i największych miast europejskich. Organizatorem zjazdu jest Konferencja Rabinów Europejskich.

Polska jako miejsce zjazdu została wybrana z uwagi na fakt sprawowania aktualnego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Rabini będą omawiać wyzwania z jakimi styka się judaizm w Europie – szczególnie omawiany będzie problem uboju rytualnego (szechity). W tym roku parlamentarzyści izby niższej z Holandii przegłosowali jego zniesienie (z powodów niejednoznaczności poprawki zakaz nie został poddany obradom izby wyższej). Również w Parlamencie Europejskim pojawiają się głosy za wprowadzeniem zakazu uboju rytualnego.


 


Jutro – 1 listopada – o godzinie 13.45 w synagodze im. Nożyków w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa zjazdu. Po niej zostanie odmówiona modlitwa a następnie rabini odwiedzą cmentarz żydowski przy ulicy Okopowej.


Na zjazd zostali zaproszeni przedstawiciele rządu polskiego oraz ambasadorowie państw.


 


Społeczność żydowska w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła z kilku do ponad dwudziestu tysięcy.

 • komunard

  Cytat: Społeczność żydowska w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła z kilku do ponad dwudziestu tysięcy.

  Fakty: Zorganizowana społeczność żydowska to dziś mniej niż 7 tys. osób.

  Dwudziestu tys. nikt nigdy nie widział.

  W Warszawie gdzie jest najlepiej z życiem religijnym w piątek wieczorem w 3 miejscach modli się po ok. 20-30 osób.

  Polecam: A. Grabski, A. Stankowski, Życie religijne społeczności żydowskiej, [w:] F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Lublin 2011, s. 215-244.

 • mora

  Czy ktoś wie, jak długo trwa agonia podczas uboju rytualnego? Przepisy religijne
  ZABRANIAJĄ ogłuszania zwierzęcia przed poderżnięciem mu gardła. Mam nadzieję, ze
  ofiara umiera szybko…

 • Katharsis

  Rozumiem do społeczności żydowskiej w Polsce zalicza się tylko praktykujących Żydów. Niepraktykujących, niewierzących i innych osób pochodzenia żydowskiego jest chyba w naszym kraju nieco więcej…

 • komunard

  Katharsis nie napisałem tego.

  Moim zdaniem Żydzi to ci którzy należą do organizacji żydowskich lub uczestniczą w życiu społeczności żydowskiej. Takich (w olbrzymiej większości niereligijnych) jest 7 tys.

 • ym

  nie wszyscy Żydzi są żydami…


  : COM NAPISAŁ,
  : TOM NAPISAŁ.

 • Katharsis

  Osoba pochodzenia żydowskiego nie musi być Żydem. Tak zwaną narodowość żydowską zyskuje się po matce a nie po ojcu. Poza tym są kolejne kryteria „żydowskości”: kultywowanie religii oraz związanej z nią starotestamentowej tradycji (wraz ze znajomością hebrajskiego)… W Polsce jest więcej niż 7 czy 20 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, co nie znaczy że są „prawdziwymi” żydami…

 • ym

  to też.

  a można do tego jeszcze dodać, że można być żydem nie będąc Żydem. 😉 choć nie wszyscy żydzi to uznają, gdyż większość żydów uważa nie tylko, że aby być Żydem, trzeba być żydem [a w każdym razie nie kimś innym] ale i że aby być żydem, trzeba być Żydem.


  : COM NAPISAŁ,
  : TOM NAPISAŁ.

 • Katharsis

  Oczywiście zostaliśmy wyróżnieni. Tylko z jakiego powodu? Przecież Polak wg pewnego byłego już premiera Państwa Izrael „antysemityzm wysysa z mlekiem matki”. Dlatego zaszczyt to dla nas wielki zaszczyt. Dziękujemy Wam Rabini z Europy. Zapraszamy ponownie.