Brazylia: Masowe przejścia katolików na protestantyzm

38

O tym, że Kościół rzymskokatolicki w Ameryce Południowej traci sporo wiernych na rzecz Kościołów protestanckich, szczególnie ewangelikalnego i zielonoświątkowego typu, wiadomo od dawna. Jednak opublikowane właśnie badania z Brazylii pokazują rozmach tej tendencji na przykładzie regionu.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Sao Caetano na zlecenie diecezji Santo Andre, fala wystąpień z Kościoła rzymskokatolickiego do Kościołów protestanckich nie tylko nie ustaje, ale też postępuje. Jak informuje austriacka agencja KAP, tylko w metropolii Sao Paulo liczna katolików w ciągu ostatnich 50 lat zmniejszyła się o połowę – jedna trzecia wiernych przeszła do różnych Kościołów protestanckich i zwiększyła się również liczba bezwyznaniowców.

Badania pokazują, że w siedmiu regionach administracyjnych, będących sercem brazylijskiego przemysłu samochodowego, jeszcze w latach 60. XX wieku katolicy stanowili ponad 90% chrześcijan. Do 2010 roku współczynnik ten wynosił 56%, a w mijającym roku mniej niż 47%. Ponad 1/3 byłych katolików wiąże się z Kościołami ewangelikalnymi i zielonoświątkowymi, jedynie ok. 8% znajduje nowy dom duchowy w tradycyjnych Kościołach protestanckich – u prezbiterian (reformowanych), metodystów czy luteran. Niecałe 5% zmienia religię (głównie na buddyzm), a ok. 4% przyłącza się do lokalnych grup religijnych, często z synkretycznym systemem wierzeń.

Jako powód wystąpienia z Kościoła rzymskokatolickiego, ankietowani podawali najczęściej „niezadowolenie“ z zamykania się Kościoła na dialog ze społeczeństwem i niewystarczającą obecność w slumsach. Poza tym krytykowano również brak otwarcia misyjnego i ospałość struktur kościelnych. – Weźmiemy sobie te informacje do serca – zapewnia bp Carlos Cipollini, ordynariusz diecezji Santo Andre, liczącej obecnie 2,3 mln wiernych.

We wrześniu 2016 roku opublikowano również wyniki badań przeprowadzonych przez Hiszpański Instytut Studiów Strategicznych, dotyczące tendencji na kontynencie. Odpływ wiernych z Kościoła rzymskokatolickiego odnotowują również mniejsze kraje, szczególnie Nikaragua, Honduras i El Salwador.

>> Ekumenizm.pl: Katolicy nadal tracą na rzecz ewangelikalnych