Tak dla Kościołów w polityce!

12

Przyhamowany nieco prezydenckim wetem spór o zmiany w polskim sądownictwie wywołał debatę na temat zaangażowania Kościołów w życie publiczne. Wielkim nieobecnym sporu był Kościół większościowy, który dopiero na ostatniej prostej zajął stanowisko noszące znamiona konkretu. Na społeczne protesty w różnych miastach zareagował zwierzchnik polskich luteran i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni ze słów luterańskiego biskupa.

Dynamika sporu była zawrotna. Gdy tylko rządząca większość postanowiła w ekspresowym tempie przepchnąć przez parlament „poselski” i rządowy projekt zmian w sądownictwie (ustawa o sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym) na ulice polskich miast wylały się tłumy protestujących, w tym głównie młodych. Nerwowa atmosfera po obydwu stronach sporu podgrzewana była nie tylko meritum sprawy, ale również sposobem procedowania. Podczas burzliwych debat w parlamencie wystrzeliła fontanna obelg, wyzwisk i języka wykluczenia inaczej myślących. Do historii przeszło słynne już wystąpienie „bez żadnego trybu”, którego epitety demonstranci przekuli w przewrotną autoidentyfikację (zupełnie na marginesie: w historii Kościoła nierzadko było tak, że wyzwiska stawały się później oficjalną nazwą nowych ruchów religijnych używanych już nie ze wstydem, a dumą, czego dobrym przykładem są… metodyści).

Pośród marszów, łańcuchów światła, dyskusji, agresji, morza żółci i emocji pojawiało się co jakiś czas pytanie o wielkiego nieobecnego – Kościół. Dopiero po kilku dniach głos zabrał rzecznik episkopatu, stwierdzając, że członkowie Konferencji Episkopatu Polski (KEP) „nie mogą nie zauważyć” rosnącego kryzysu i podziału społeczeństwa. Jednak dla wielu, w tym dla piszącego te refleksje, było to zdecydowanie za mało i za późno, a poza tym nie od tych osób, co trzeba. Zadziwiające milczenie biskupów po słowach lidera obozu władzy nie doczekały się żadnego napomnienia. To z kolei wzbudziło tudzież wzmocniło podejrzenie, że Kościół siedzi w kieszeni władzy, boi się mocno uderzyć ręką w stół w sytuacji, kiedy w Sejmie wypowiada się słowa niegodne miejsca stanowienia prawa.

W tak zwanym międzyczasie pojawiła się wypowiedź prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, który w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną dość ogólnikowo zaapelował o dialog i dostrzeganie dalekosiężnych skutków. Wciąż jednak nie było głosu innych hierarchów, którzy zupełnie zignorowali tłumy ludzi na ulicach tak, jakby fakt demonstracji nie nosił ze sobą żadnego wyzwania duszpasterskiego. Kościół hierarchiczny z troską pochylał się nad losami ojczyzny, a permanentnie zaniepokojonych biskupów wyręczali pojedynczy kapłani w mediach społecznościowych. Pojawił się również apel do biskupów z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz decyzja Miesięcznika ZNAK o wykluczeniu z redakcji wicepremiera Jarosława Gowina za wsparcie zmian w sądownictwie.

Pierwszym biskupem, który zabrał głos w sprawie był ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce i jednocześnie prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Bp Samiec nie wypowiedział się jednak ani w imieniu swojego Kościoła, ani w imieniu PRE, ale własnym na prowadzonym przez siebie blogu (www.blogbiskupa.luteranie.pl). Nie odnosząc się do istoty sprawy (zmian w sądownictwie), luterański biskup wyraził sprzeciw wobec skali agresji po obydwu stronach barykady, stwierdzając, że nie chodzi już o kwestie merytoryczne, ale o wojnę, w której każdy każdego próbuje zniszczyć. Duchowny zaapelował o szacunek i próby budowania porozumienia. Większość komentujących (nie tylko ewangelików) wyraziła radość ze stanowiska biskupa. We wpisach na blogu, serwisie deon.pl oraz na Wirtualnej Polsce dominowały wypowiedzi pozytywne, także wielu katolików. Nie zabrakło tradycyjnego hejtu i kloacznej pseudoapologetyki.

Pojawiły się również głosy krytyki pod adresem bp. Samca, że angażuje się po jednej stronie sporu, mimo że żaden z dwóch wpisów nie zawierał sugestii, dotyczących samej reformy, a sposobu procedowania nad ustawą i relacji między władzą/opozycją a społeczeństwem. Jedni biskupowi gratulowali, inni zarzucali uprawianie polityki i stronniczość. Jeszcze inni podkreślali, że biskup maleńkiego Kościoła zajął jasne stanowisko, podczas gdy zabrakło go ze strony biskupów rzymskokatolickich. Milczeli zresztą biskupi innych Kościołów – prawosławnego, mariawickiego i mniejszych Kościołów protestanckich. Ze strachu? Że nie ma takiej potrzeby (wychylać nosa)? Konformizmu? Dezorientacji?

Co ciekawe, po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w dość ekspresowym tempie opublikowano list abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, w którym hierarcha podziękował głowie państwa za podjętą decyzję zawetowania dwóch ustaw. Lakoniczność i termin ogłoszenia listu uzasadniać mógł podejrzenie, że biskupi czekali kto wygra batalię i byli przygotowani na każdą ewentualność, a sama treść listu – oczywiście okraszona cytatem z Jana Pawła II – była cokolwiek wymuszona. Podejrzenia są tylko podejrzeniami, ale biskupi sami sobie zasłużyli na wszelkie teorie spiskowe i – mówiąc delikatnie – niezrozumienie.

Jakiekolwiek kto zajmuje stanowisko w sprawie reformy/deformy polskiego sądownictwa, jakiekolwiek kto ma poglądy polityczne, ważna jest – jak się wydaje – kluczowa okoliczność: głos Kościoła/Kościołów wciąż jest ważny i oczekiwany, nawet przez tych, którzy na co dzień deklarują niechęć wobec jakichkolwiek przejawów instytucjonalnej religijności.

Między bajki można wsadzić (nawet ten zwrot ma dziś silną wymowę polityczną) retorykę radykalnej lewicy i apostołów pseudonowoczesności, że Kościół powinien się trzymać z dala od polityki. Nie! Kościół/Kościoły powinny być uczestnikami szeroko rozumianej debaty politycznej, jednak bez popadania w partyjniactwo, lizusostwo wobec jakiejkolwiek władzy, okazując tym samym brak szacunku zarówno wobec władzy, jak i wobec siebie samych. Rozsądna obecność Kościołów w debacie społecznej pozwala uniknąć radykalizmów, jest włączeniem w obywatelski krwioobieg fundamentalnego żywiołu, z którego wypływa nowoczesna demokracja – chrześcijaństwa i to chrześcijaństwa w całej jego różnorodności, a nie urzędowo narzuconego w wydaniu większości. Jest to tym bardziej ważne, że w uzasadnieniu do zawetowanej przez prezydenta ustawie znalazło się bezpośrednie odniesienie do chrześcijaństwa, co stwarza niebezpieczeństwo zawłaszczenia chrześcijańskiego orędzia, a tym samym sprowadzenia go do ideologii, która jest na najlepszej drodze ku fanatyzmowi – czy to będzie fanatyzm (anty)religijny, nacjonalistyczny czy jakikolwiek inny.

I na koniec krótki ekskurs religijno-historyczny, odnoszący się do czasu po Soborze Watykańskim II, ale chyba nie tylko. Opisując w swojej autobiografii Moje życie czas ideologicznych przetasowań końca lat 60. XX wieku, kardynał Joseph Ratzinger wspominał:

Zaczął się szerzyć nowy duch, który pozwala fanatycznym ideologiom sięgać po instrumenty chrześcijaństwa. I tu rzeczywiście dostrzegałem kłamstwo. Wyraźnie widziałem, że rozchodzą się koncepcje reformy. Że nadużywa się Kościoła i wiary, którą wykorzystuje się jako instrument władzy, mając na uwadze zupełnie inne cele i kierując się zupełnie innymi ideami.

Późniejszy papież Benedykt XVI w rozmowie ze światowej sławy filozofem Jürgenem Habermasem wyraził również przekonanie, że prawo, które stwarza warunki dla wolności i immanentnie z niej wypływa, „nie powinno być narzędziem władzy nielicznych, ale wyrazem wspólnego dobra wszystkich”, dodając, że fanatyzm religijny prowadzi nie tylko do perwersji religii, ale też stawia słuszne pytanie o samą religię – czy jest ona „siłą leczącą, zapewniającą ocalenie, czy też raczej siłą przestarzałą i niebezpieczną, która kształtuje fałszywy uniwersalizm, prowadzący do nietolerancji i błędu?”.

Myślę, że uwagi i pytanie są wciąż cennym ostrzeżeniem dla wszystkich uczestników sporu.

 • Cleo

  „…decyzja Miesięcznika ZNAK o wykluczeniu z redakcji wicepremiera Jarosława Gowina za wsparcie zmian w sądownictwie.”
  Decyzja obrzydliwa. Przeciez w Polsce jest WOLNOŚĆ SLOWA! Wykluczać Jarosława GOWINA, wieloletniego redaktora naczelnego ZNAKU za poglądy polityczne? Czyli ZNAK inicjuje powrót cenzury i PRL …? Niesłychane !!!!!!

 • Wołyński Prusak

  Jest wolność słowa i jest zwykła logika – widziała Pani kiedyś wielbiciela krwistego befsztyku w redakcji czasopisma wegetariańskiego?

 • Cleo

  „Wolność słowa” zapisana w Konstytucji RP …..

 • Wołyński Prusak

  Zwykła logika zapisana w umysłach dojrzałych ludzi.

 • Cleo

  Jeżeli wyklucza się człowieka, w tym przypadku dr Jarosława GOWINA z zespołu redakcyjnego miesięcznika o charakterze religijno społecznym – za poglądy w kwestii sądownictwa w Polsce – to jesteśmy albo we wczesnym PRLu, albo w Wariatkowie, albo RZĄD powinien wprowadzić jak najszybciej stan wyjątkowy….Bo do glosu dochodzi logika „ULICY”. A na początek odebrać państwowe dofinansowanie temu wydawnictwu. Ku przestrodze innym …..

 • Wołyński Prusak

  Jeżeli wegetarianin zaczyna propagować kanibalizm, to, niestety, powinien się liczyć z odejściem z redakcji miesięcznika dla trawożernych…

 • Defender

  Współzależności między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą nie należą do depozytu wiary Kościoła. Jeszcze by tego brakowało, żeby biskupi wyrażali własne zdanie w kwestiach, które są neutralne etycznie, jak to, czy szczegółowa kompetencja ma być w rękach prezydenta czy ministra sprawiedliwości. Wierzący katolicy mogli zarówno popierać reformy jak i demonstrować przeciw nim. To nie kwestia zabijania ludzi na wczesnym etapie życia, która – owszem – należy do depozytu wiary i moralności, jaki przechowuje Kościół.
  (A co do nadmiernej ostrości debaty politycznej i konieczności wzajemnego szacunku, mam kompletnie inne odczucie: Kościół wypowiada się w tej sprawie nieustannie.)

 • Defender

  Ma pani w dużej mierze rację. Sami się ośmieszyli tym, że wyrzucili kogoś nie za poglądy sprzeczne z ortodoksją katolicką (nb. za to nie wyrzucają), ale za poglądy na zagadnienia, które nie wchodzą w zakres depozytu wiary i w których katolicy mogą się diametralnie różnić (katolik może np. być zagorzałym monarchistą i uważać, że w Polsce wszystkich sędziów powinna mianować jedna osoba, bez konsultacji z kimkolwiek).
  Ale takie środowiska jak Znak, KIK czy Tygodnik Powszechny od dawna sytuują się na obrzeżach ortodoksji katolickiej. Ten ostatni chętnie udziela swoich łam np. autorom skrajnie antykatolickiej „Krytyki Politycznej”, a jego lektura grozi wierzącemu katolikowi śmiercią lub kalectwem (w wymiarze duchowym). Zatem co do samej decyzji: „zero zdziwienia”.

 • Michał Tworo

  Nie dla Kościoła w polityce:
  Kolosan 3:1-4 (zwlaszcza 3:2)
  2 Koryntian 6: 14-18
  Jan 15:19
  1 Jana 2:15
  Jakuba 4:4

 • Cleo

  Tak, panie Redaktorze, zgadzam się z Panem, że Kościoły muszą być obecne w życiu politycznym kraju. Bo jeżeli nie Kościoły, to KTO stanie na straży życia nienarodzonych dzieci, chorych dzieci, na straży małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, na straży rodziny i jeszcze kilku innych wartości określanych potocznie jako chrześcijańskie.Ulica, w wydaniu sławetnego ‚czarnego marszu’ kobiet, pokazała że te wartości są jej nieznane i obce. Owszem, obecny rząd broni wyraźnie tych wartości, ale co będzie w przyszłości ……? Więc wyraźny głos kościołów chrześcijańskich, w tym również KEA, a nie tylko Kościoła większościowego, który jak na razie , sam dźwiga ten ciężar, jest niezbędny.

 • Sebastian Roszak

  Brawa za odwagę i obronę prawdy, Księże Biskupie!

 • Piotr Ciompa

  Owszem, Kościół powinien angażować się w politykę, ale nie tak, jak uczynili to bp bp Samiec czy Gądecki. „Panie, powiedz mojemu bratu … . A któż mnie ustanowił sędzią nad wami?”