Zmiany w wyznaniowej strukturze więźniów

0

Katolicyzm stał się największym wyznaniem w zakładach karnych Anglii i Walii, spychając na drugie miejsce Kościół anglikański.

Liczba więźniów, którzy deklarują członkostwo w Kościoła anglikańskiego znacznie spadła. W 1993 było 21.600 więźniów, deklarujących anglikanizm, podczas gdy katolików było 7766. Obecnie karę pozbawienia wolności w angielskich i walijskich więzieniach odbywa 14961 katolików i 14691 anglikanów. Kolejne miejsce zajmują muzułmanie, jednak największy odsetek stanowią więźniowie bez przynależności religijnej.

Zgodnie z ustawą z 1952 roku każde brytyjskie więzienie jest zobowiązane do posiadania kapelana Kościoła Anglii. Oczywiście, brytyjskie prawo zezwala na pracę duszpasterzy i duchownych innych wyznań i religii. Biskup Rochester James Langstaff, odpowiedzialny w Kościele Anglii za więziennictwo, przyznał, że potrzebne jest refleksja nad duszpasterstwem w więzieniu ze względu na zmieniającą się demografię.

galeria