• PAKP i uznanie ukraińskiej autokefalii

    Informacja o nadaniu przez patriarchę konstantynopolitańskiego tomosu ustanawiającego autokefalię Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie (CPU) została w Polsce przyjęta bardzo życzliwie. Katolicka Agencja Informacyjna, komentując to historyczne wydarzenie, ogłosiła nowy porządek w świecie prawosławnym.…

  • Edukacja z przyszłością

    Każdy młody Polak spędza w szkole przeciętnie 12 lat swojego życia. W mury szkoły wkraczamy w wieku 6 lat a opuszczamy je jako dorośli ludzie. To oznacza, że dorastanie, dojrzewanie oraz kształtowanie naszej tożsamości odbywa się głównie na terenie placówek edukacyjnych. Badania pedagogów dowodzą, że bardzo duże znaczenie dla wyniku procesu dydaktycznego ma tzw. program ukryty, a zatem treści przekazywane w nieoficjalny sposób w trakcie codziennej edukacji. Dlate…