• W odpowiedzi na sprostowanie

  Dziękuję pastorowi Marianowi Suskiemu za sprostowanie. Celem artykułu „Kościół pod nadzorem bezpieki” było zrelacjonowanie zawartości archiwów dotyczących byłego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE) wytworzonych przez SB oraz zaprezentowanie planów działania tej służby przeciw ZKE.…

 • Kościół pod nadzorem bezpieki

  Donosy, intrygi, niszczone życiorysy z działaniami tajnych służb i przemytem w tle…. – to nie opis filmu sensacyjnego, ale fragment rzeczywistości lat 80. w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, z którego wywodzi się większość Kościołów ewangelikalnych w naszym kraju.…

 • Ekumenizm – na nowo odkryty. Na prowincji

  Redaktor naczelny ekumenizm.pl zastanawiał się w swoim tekście na temat kondycji polskiego ekumenizmu oraz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan czy ekumenizm nie jest już „starą śpiewką”. Przyznam szczerze, że to są doświadczenia całkowicie mi obce.  …

 • VineSong w Polsce

  W Polsce trwa trasa koncertowa międzynarodowego zespołu gospel ”Vinesong”. To trzecia z kolei wizyta zespołu w naszym kraju. Ostatnia miała miejsce 19 lat temu. Zespół od ponad 30 lat podróżuje w różnym składzie po całej kuli ziemskiej przez prawie jedenaście miesięcy każdego roku. Jednym z patronów medialnych jest ekumenizm.pl…

 • Kryptonim „Alfa”, czyli Józef Prower pod nadzorem bezpieki

  W środowisku ewangelikalnych protestantów Józef Prower był postacią wyjątkową. Znany z pracowitości i poświęcenia, ciepłej i skromnej osobowości, wywierał duże wrażenie na każdym z kim miał styczność. Więziony w czasach stalinowskich, a następnie inwigilowany przez komunistyczną bezpiekę, pozostał wierny swoim braciom i Kościołowi, w którym służył, mimo że sam został niejednokrotnie zdradzony.…

 • Histeria wokół wizyty Ulfa Ekmana

  Ulf Ekman, założyciel neozielonoświątkowego Kościoła Słowo Życia w Szwecji, wpływowy lider ruchu charyzmatycznego w Europie konwertował w maju 2014 roku do Kościoła rzymskokatolickiego. Niebawem Ekman weźmie udział w ekumenicznej konferencji w Chrzanowie, co wywołało spore kontrowersje w polskim środowisku ewangelikalnym.…

 • Billy Graham pod nadzorem bezpieki

  Billy Graham to jedna z najwybitniejszych postaci światowego protestantyzmu. W październiku 1978 r. przybył do Polski na krucjatę ewangelizacyjną. Pobyt ewangelisty w naszym kraju był pod stałym i skrupulatnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa, która aktywnie kreowała niektóre wydarzenia.…

 • Misjonarz pod nadzorem bezpieki

  Organizacja Open Doors od 50 lat niesie pomoc prześladowanym z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Ta służba rozpoczęła się w Polsce od udziału młodego misjonarza z Holandii Anne van der Bijl w socjalistycznym Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie w lipcu 1955 r.…

 • Zielonoświątkowcy wracają do Aliansu Ewangelicznego

  Alians Ewangeliczny, organizacja zrzeszająca większość Kościołów ewangelikalnych w Polsce przechodzi rewolucję. Znowelizowano w znaczących punktach statut, wybrano nowego przewodniczącego i przyjęto do niej Kościół Zielonoświątkowy.…