Złączeni w nadziei – Wspólne Upamiętnienie 500 lat Reformacji

1

Kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, oraz ks. Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej opublikowali wspólny artykuł poświęcony ekumenicznego wymiary obchodów 500 lat Reformacji. 

Tekst zatytułowany Złączeni w nadziei przypomina, że po raz pierwszy luteranie i rzymscy katolicy będą upamiętniać Reformację na płaszczyźnie globalnej. – To wydarzenie jest kamieniem milowym odzwierciedlającym postęp dokonany w ciągu 50 lat międzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego. Dialog ten został zainicjowany po ważnych decyzjach Soboru Watykańskiego II i przyczynił się do zbudowania wzajemnego zrozumienia. Pomógł pokonać wiele różnic, więcej, stworzył atmosferę zaufania. Potwierdził również wspólne przekonanie, że więcej kwestii łączy katolików i luteran niż dzieli, dając wyraz głębokiej wierze, że poprzez Chrzest katolicy i luteranie powołani są do jednego Ciała Chrystusowego – czytamy w tekście.

Kard. Koch i ks. Junge przypomnieli, że obchody uwzględniają nie tylko dziękczynienie za owoce dialogu, ale także wspólne wyznanie winy i dalsze zobowiązanie do składania świadectwa wobec świata. Podstawą Wspólnego Upamiętnienia jest przyjęty w 2013 roku dokument Od konfliktu do komunii, opracowany przez Luterańsko-Rzymskokatolicką Komisję ds. Dialogu

W Święto Reformacji, 31 października, odbędzie się w Lund (Szwecja) uroczysta inauguracja obchodów 500 lat Reformacji Światowej Federacji Luterańskiej z udziałem papieża Franciszka oraz przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich, w tym przede wszystkim Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych i Światowej Rady Metodystycznej.

Tekst ks. Junge i kard. Kocha został również przetłumaczony na język polski i jest dostępny TUTAJ na oficjalnej stronie obchodów 500 lat Reformacji.

>> Ekumenizm.pl: Ekumeniczny wymiar jubileuszu Reformacji nie wszystkim się podoba

Ks. Jung i kard. Koch