Światowy Dzień Modlitwy – świat piękny pięknem Boga

0

6 marca przypada kolejny Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM) tym razem przygotowany przez chrześcijanki z Bahamów. Skąd wzięła się tradycja ŚDM i jakie przynosi owoce? O znaczeniu i twórczym charakterze modlitwy rozmawiamy z p. Joanną A. Kamińską, przewodniczącą Komitetu Krajowego ŚDM w Polsce.


Mimo iż Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM) ma już ponad 120 lat to jednak wciąż stosunkowo niewielu chrześcijan w Polsce wie o tej inicjatywie. Dlaczego?

Tradycja ŚDM na świecie trawa od 128 lat, a w Polsce od 53. Jesteśmy obecne w internecie i na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej. Każdego roku są wysyłane informacje do Kościołów w całej Polsce. Uczestniczą ci, których inicjatywa ta interesuje. Nie wszystkie Kościoły chcą współpracować w szerszym gronie ekumenicznym. Idea tych nabożeństw jest bardzo szczytna. Na całym świecie w pierwszy piątek Okresu Pasyjnego na siedmiu kontynentach tą samą modlitwą modlą się miliony ludzi. Idea ta bardzo dobrze wyraża znak ŚDM, który informuje nas, że przychodzimy za wszystkich stron świata klęcząc wznosimy ręce i modlimy się jedni za drugich.

Niedawno obchodziliśmy Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, a teraz ŚDM. Jaki jest związek między tymi inicjatywami ekumenicznymi?

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Modlitwy skupiają wokół siebie ludzi z różnych Kościołów, którym słuchanie Słowa Bożęgo i modlitwa w gronie bliźnich z różnych denominacji uzmysławia, że Bóg wszechmogący jest dla wszystkich, którzy pragną uwielbiać i wywyższać Jego imię. W gronie ludzi inaczej wyrażających swoje uczucia religijne czują się dobrze.

Jeszcze do niedawna ŚDM podkreślał rolę kobiet w swojej nazwie, jednak postanowiono przejść do bardziej uniwersalnej treści. Dlaczego skoro i tak kobiety są wciąż odpowiedzialne za organizację i przebieg ŚDM?

Kiedy powstała idea tych nabożeństw w 1887 roku sytuacja, w jakiej znaleźli się imigranci przybywający za chlebem do Ameryki (w tym czasie nastąpił kryzys gospodarczy) zainspirował właśnie kobiety. To one zainicjowały pomoc najbardziej poszkodowanym, czyli dzieciom i kobietom, na których barkach spoczywało utrzymanie rodziny. To jest historia ŚDM. Jego ideą jest inspirowanie i zachęcanie do działania w świecie. Modlitwę przekuwamy w czyn: zbieramy pieniądze, przeznaczamy je dla najbardziej potrzebujących i bezbronnych – dzieci i kobiety. W czasach, w których kobiety odgrywają coraz większą rolę w świecie i Kościele uważam, że nie ma potrzeby podkreślania , że my kobiety organizujemy modlitwę i to nabożeństwo jest tylko dla kobiet. Modlitwa jest uniwersalna, dla każdego. Znaczenie ma treść i adresaci. Poprzez różnorodność liturgii, które co roku tworzone są przez inne kraje, poznajemy problemy, radości i troski ludzi, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Takie nabożeństwo uświadamia, że są odległe kraje, gdzie ludzie mają podobne problemy do naszych. Dziś wielu myśli tylko o sobie i nie zauważa najbliższego sąsiada. Właśnie to przypomnienie, że warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, że świat jest piękny pięknem Bożej miłości. Myślę, że szkoda by było, aby taka inicjatywa była zawężona do grona kobiet. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę , aby się uzupełniali.

Czy możemy mówić o konkretnych, ekumenicznych owocach ŚDM?

Odkąd uczestniczę w nabożeństwach ŚDM widzę, że podejście do ludzi z innych Kościołów się zmieniło. Poprzez wspólną modlitwę, rozmowę, uczestniczenie w agapach po nabożeństwach, podczas których dużo się rozmawia, poznajemy się, a także zwyczaje kościelne. To po prostu jest uczenie się od siebie, a to ubogaca. Owocami w tej konkretnej sytuacji jest poznanie drugiego człowieka, który podobnie się modli i wierzy. A to jest dobry znak dla jedności.

Na ile ŚDM jest przedsięwzięciem chrześcijan pochodzących z Kościołów, które należą do Polskiej Rady Ekumenicznej, a na ile projektem obejmującym również przedstawicielki z Kościoła rzymskokatolickiego czy innych Kościołów, nie należących do PRE?

W Polsce ta inicjatywa powstała najpierw w Kościele Baptystycznym, a później w Kościele Metodystycznym. Od 1962 roku jest inicjatywą kobiet zrzeszonych w PRE. Od 2000 roku aktywnie dołączyły kobiety z Kościoła Rzymskokatolickiego, a od 2001 kobiety z Kościoła Grekokatolickiego. W różnych miastach uczestniczą też kobiety z Kościoła Zielonoświątkowego czy Armii Zbawienia.

Czy wiecie co wam uczyniłem? – to hasło tegorocznego ŚDM. W jakim kontekście odczytuje Pani te słowa Chrystusa?

Ewangelia, Jana która będzie czytana podczas tegorocznego nabożeństwa skupia się na nieskończonej miłości Boga do nas. Poprzez umycie nóg uczniom, Jezus pokazuje, że nie można być skupionym tylko na sobie. „Czy wiecie co wam uczyniłem” są to słowa, które mnie osobiście przypominają, abym pamiętała o tym, co otrzymałam od Boga. W ukrzyżowaniu widzę pełne objawienie tej nieskończonej miłości. Tą miłością chcę się dzielić z innymi.

Polska Rada Ekumeniczna: Materiały modlitewne i biblijne na tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy

>> List przewodniczącej Komitetu Krajowego 

galeria