• Incydent na ekumenicznym spotkaniu w Wittenberdze

  „O prawdziwym skarbie Kościoła – razem śladami Ewangelii” – pod takim tytułem odbyło się Wittenberskie Zgromadzenie Ekumeniczne zorganizowane przez Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną (IEF). W ramach wydarzenia odbyło się forum dyskusyjne nt. ekumenizmu, podczas którego doszło do nieprzyjemnego incydentu sprowokowanego przez ewangelickiego pastora.…

 • Luteranie i katolicy świętują globalny jubileusz w Polsce

  18 lipca br. rozpoczęło się w Kamieniu Śląskim spotkanie robocze Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Jedności. W trakcie ekumenicznych konsultacji odbędą się również nabożeństwa, upamiętniające 50-lecie bilateralnego dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie międzynarodowej.…

 • Starokatolicy i anglikanie o wspólnocie

  W dniach od 4 do 8 lipca odbyło się w Königswinter (Niemcy) piąte już spotkanie Anglikańsko-Starokatolickiej Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej. Przedstawiciele obydwu wspólnot rozmawiali o sposobach pogłębiania jedności między starokatolikami a anglikanami.…

 • Anglikanie i katolicy podzielą się kościołem

  Anglikańska parafia św. Meldolda w Muckno w Irlandii użyczyła swoją świątynię sąsiedniej wspólnocie rzymskokatolickiej, która musiała zamknąć kościół Marii Panny ze względu na generalny remont.…

 • Katolicki ruch charyzmatyczny świętował 50. urodziny

  3 czerwca br. ok. 30 tys. wiernych świętowało w Rzymie półwiecze katolickiego ruchu charyzmatycznego. W obchodach uczestniczył papież Franciszek oraz przedstawiciele Kościołów zielonoświątkowych, wśród nich przyjaciel papieża pastor Giovanni Traettino.…

 • Anglikanie i katolicy o Kościele lokalnym i uniwersalnym

  W dniach od 14 do 20 maja br. odbyła się kolejna, siódma już sesja trzeciej fazy dialogu Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC III). Tematem spotkania były zagadnienia eklezjologiczne: Kościół jako wspólnota (komunia) lokalnie i uniwersalnie.…

 • Ekumeniczny akt kapitulacji?

  Wątpię w wolę jedności ze strony Kościoła ewangelickiego i katolickiego – powiedział przewodniczący Bundestagu, prof. Norbert Lammert (CDU), podczas spotkania z przedstawicielami ewangelickiego okręgu kościelnego Hildesheim-Getynga. Polityk wygłosił referat „Między reformacją a rezygnacją – odpowiedzialność chrześcijan w państwie i społeczeństwie.”…