• Antymariawicka propaganda po niemiecku, czyli ‚Mariavitensekte’ x. Gajkowskiego

  W 2016 roku przypada 110. rocznica wyznaniowej samodzielności mariawityzmu. Zasięg idei mariawickich, odnoszących się nie tylko do zagadnień teologii i duchowości, ale też do szeroko rozumianych aspektów społecznych (edukacja, dobroczynność) był istotnie ograniczony przez czynniki polityczne (okres zaborów) oraz kościelne.…

 • Kryptonim „Alfa”, czyli Józef Prower pod nadzorem bezpieki

  W środowisku ewangelikalnych protestantów Józef Prower był postacią wyjątkową. Znany z pracowitości i poświęcenia, ciepłej i skromnej osobowości, wywierał duże wrażenie na każdym z kim miał styczność. Więziony w czasach stalinowskich, a następnie inwigilowany przez komunistyczną bezpiekę, pozostał wierny swoim braciom i Kościołowi, w którym służył, mimo że sam został niejednokrotnie zdradzony.…

 • Szkoda życia nienarodzonego

  Kościół rzymskokatolicki w Polsce przyspiesza sekularyzację i de facto szkodzi sprawie życia nienarodzonego. Posługując się gorącą linią z obozem rządzącym wpisuje się w społeczno-polityczną awanturę, w której nikt nie wygra, a wszyscy przegrają – szczególnie dzieci nienarodzone.…

 • Ordynacja kobiet u luteranów – jest, ale jakby nie było

  Zasadniczo Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ordynuje kobiety do urzędu duchownego od kilkudziesięciu lat. Nie są one wprawdzie proboszczami czy biskupami, a pełnią służbę diakona. 1 kwietnia br. rozpocznie się w Warszawie Synod Kościoła , który ma głosować nad wnioskiem Biskupa Kościoła o dopuszczeniu kobiet do posługi prezbitera (księdza).…

 • Polscy luteranie inaugurują stronę o ordynacji kobiet

  Ruszyła strona internetowa dotycząca ordynacji kobiet na księży (prezbiterów) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Zawiera ona materiały teologiczne i artykuły nt. ordynacji kobiet. Strona ma też być miejscem dialogu zwolenników i przeciwników ordynacji kobiet w Kościele.…

 • Pierwsza kapłanka z Anglii nie żyje

  W wieku 92 lat zmarła ks. dr Joyce M. Bennett, pierwsza kobieta pochodząca z Anglii, która otrzymała święcenia kapłańskie we Wspólnocie Anglikańskiej. Informację podano podczas obradującego w Yorku Synodu Generalnego Kościoła Anglii.…