Biskupka Szulgowicz na czele felicjanowskich mariawitów

0

Bez medialnego echa odbyła się zmiana zwierzchnika Kościoła Katolickiego Mariawitów (nurt felicjanowski) w Polsce. Rada naczelna wspólnoty, która w 1935 roku oddzieliła się od Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, wybrała nowego zwierzchnika, którą została biskupka M. Beatrycze (Damiana) Szulgowicz. Zastąpiła zmarłego w 2005 roku arcybiskupa M. Rafaela Wojciechowskiego. Cechą charakterystyczną felicjanowskiego nurtu mariawityzmu jest rozbudowany kult mateczki Felicji Kozłowskiej, założycielki mariawityzmu, uznawanej przez Kościół felicjanowski za oblubienicę Chrystusa.

Mszę świętą, która jest polskim tłumaczeniem mszy trydenckiej, odprawiają w tym Kościele także świeccy (tzw. kapłaństwo ludowe).


Wybrana pod koniec 2005 roku biskupka Szulgowicz postanowiła nie przyjmować tytułu arcykapłanki. Według nieoficjalnych danych Kościół ten posiada 16 parafii i ok. 3 tysięcy wiernych w całej Polsce. Liczby dotyczące felicjanowskich mariawitów są niezwykle trudne do zweryfikowania ze względu na niełatwy kontakt mediów z tym Kościołem.


Szulgowicz nie jest pierwszą kobietą na tym urzędzie. W latach 1940-1944 Kościołem kierowała arcykapłanka Antonina Maria Izabela Wiłucka-Kowalska.


W odróżnieniu do 25-tysięcznego Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów nie należy do Polskiej Rady Ekumenicznej.


:: Ekumenizm.pl: Szczegółowe informacje o odmianach mariawityzmu w wywiadze EAI z ks. prof. M. Rudnickim