Bożek nie jest już księdzem

6

Benedykt XVI zlaicyzował ks. Marka Bożka, stojącego na czele zbuntowanej parafii św. Stanisława Kostki w St Louis, która wyłamała się spod jurysdykcji diecezji St Louis. Decyzja papieża oznacza, że Marek Bożek nie może sprawować jakichkolwiek funkcji kapłańskich poza udzieleniem rozgrzeszenia w sytuacji zagrażającej życiu penitenta.

O sprawie Marka Bożka informowaliśmy szczegółowo w zeszłym roku. Pochodzący z Żagania były kapłan popadł w konflikt z abp. Raymondem Burke’m. Spór uległ eskalacji po tym jak Bożek nawiązał kontakty z ekskomunikowanym abp. Emanuelem Milingo, zwolennikami święceń kapłańskich oraz innymi duchownymi, którzy zostali ekskomunikowani przez Rzym.

Diecezja Springfield, w której poprzednio pracował Bożek, oraz archdiecezja St Louis wydały specjalne oświadczenia w sprawie. Na stronie archidiecezji umieszczono nawet zdjęcie Bożka w koloratce z podpisem „pan Marek Bożek”.

Marek Bożek nie przejął się decyzją Benedykta XVI i ogłosił, że nadal będzie sprawować sakramenty w parafii. Nie można wykluczyć, że Bożek zechce przyjąć święcenia biskupie z rąk Milingo lub innego „latającego biskupa”, celem założenia odrębnej wspólnoty religijnej.


:: Ambicje ks. Bożka