Czarnoskóry teolog biskupem austriackich starokatolików

3

58-letni ks. dr Johannes Ekemezie Okoro, pochodzący z Nigerii, został wybrany na nowego biskupa Kościoła Starokatolickiego Austrii – decyzję taką podjął Synod Kościoła 17 listopada br. Kontrkandydatem ks. Okoro był niemiecki duchowny ks. Martin Eisenbraun. Nowy biskup zastępuje odchodzącego w stan spoczynku bpa Bernarda Heitza. Austriaccy starokatolicy podkreślają, że wybór ks. Okoro na nowego biskupa jest kolejnym dowodem na to, że starokatolicyzm w Austrii jest symbolem integracji, zapraszającego i otwartego Kościoła.

Synod wybrał ks. Okoro w trzeciej turze 40 głosami za i 29 przeciw, przy dwóch wstrzymujących się. Konsekracja biskupia odbędzie się 1 stycznia 2008 roku.


Okoro urodził się 21 sierpnia 1949 r. w nigeryjskiej miejscowości Kano. W 1994 uzyskał austriackie obywatelstwo. Studiował psychologię, filozofię i teologię. Pracował jako psychoterapeuta, a także brał udział w misjach ONZ na Cyprze i Syrii jako kapelan wojskowy. W Kościele Starokatolickim Austrii jest od 1999 roku. Wcześniej był rzymskokatolickim kapłanem.


Kościół Starokatolicki w Austrii posiada 14,5 tys. wiernych w 10 parafiach, z czego cztery znajdują się w Wiedniu. Wprawdzie ruch starokatolicki obecny był w Austrii od końca lat 70. XIX wieku, to jednak z powodu oporu władz pierwszy biskup starokatolicki został wyświęcony dopiero w 1924 roku, a był nim bp Adalbert Schindelar. Od 1997 Kościół ten dopuszcza kobiety do święceń kapłańskich.