Ecclesiae unitatem – reorganizacja rozmów z FSSPX

0

Jedność Kościoła (Ecclesiae unitatem) – taki tytuł nosi najnowszy dokument Benedykta XVI, dotyczące nowego usytuowania Komisji Ecclesia Dei w Kurii Rzymskiej. Komisja powołana do dialogu ze wspólnotami tradycjonalistycznymi została na mocy papieskiego motu proprio podporządkowana Kongregacji Nauki Wiary.

Benedykt XVI przyjął również rezygnację kard. Dario Castrillon Hoyosa z kierowania Komisją. Jej bezpośrednim przełożonym będzie kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.


Powstała w 1988 roku Komisja Ecclesia Dei odegrała kluczową rolę w rozmowach Kościoła rzymskokatolickiego z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X. Tryb i sposób rehabilitacji czterech biskupów bractwa poddawany był przez wielu biskupów, w tym także przez członków Kurii Rzymskiej. Nowe umocowanie komisji potwierdza wcześniejsze wypowiedzi przedstawicieli Watykanu, w tym i samego papieża, że rozmowy z bractwem mają charakter doktrynalny i dopóki dopóty wątpliwości nie zostaną wyjaśnione lefebryści nie mogą liczyć na uregulowanie ich statusu kanonicznego w Kościele. Dziś pozostają oni oficjalnie suspendowani.


:: Lefebryści jak protestanci?