Ks. Matthias Ring wyświęcony na biskupa starokatolickiego

24

20 marca br. w ewangelickim kościele miejskim w Karlsruhe odbyły się święcenia biskupie ks. dr. Matthiasa Ringa, nowego zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Niemczech. Ks. Ring został wybrany na urząd biskupa decyzją Synodu Kościoła w listopadzie 2009 roku i zastąpił ks. bp. Joachima Vobbe, który po 14 latach służby biskupiej przeszedł w stan spoczynku.

W uroczystej mszy wzięło udział ponad 1000 osób, w tym duchowni starokatoliccy z Europy na czele z abp. Jorisem Vercammenem, arcybiskupem Utrechtu, a także goście ekumeniczni, przedstawiciele świata kultury i polityki. Ekumenię reprezentowali biskupi Kościoła Anglii, który od 1931 roku znajduje się w pełnej komunii z Kościołami Unii Utrechckiej, a także ks. bp Johannes Friedrich, luterański biskup Bawarii oraz zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec. Niemieccy luteranie oraz starokatolicy od 25 lat praktykują gościnność eucharystyczną.

Na uroczystość przybył również przewodniczący Prawosławnej Konferencji Biskupów Niemiec, abp Augoustinos z Greckiego Kościoła Prawosławnego w Niemczech, oraz prof. dr Walter Homolka, rabin krajowy liberalnej Synagogi. Obecny był również rzymskokatolicki biskup pomocniczy z archidiecezji Fryburga.

Apostolskim zwyczajem ręce na nowego biskupa włożyli wszyscy obecni biskupi z Unii Utrechckiej oraz biskupi anglikańscy. Arcybiskup Utrechtu, który jest z urzędu przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich podkreślił, że głównym zadaniem biskupa jest nieustanne czuwanie nad tym, aby Kościół nieustannie znajdował się w łączności z Kościołem pierwszych wieków. Abp Vercammen zwracając się do nowego biskupa poprosił, aby również i to było jego odpowiedzialnością w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

Biskup Ring podkreślił, że w swojej służbie będzie czerpał z bogatego skarbca 2000-letniej tradycji chrześcijaństwa i będzie starał się odpowiadać na wyzwania stojące przed Kościołem bez ulegania zmieniającym się modom współczesności. – Wybraliście biskupa, a nie mesjasza. Przyjmijcie mnie jako człowieka, nawet jeśli występuję wobec was w mitrze i biskupim pastorałem – powiedział pod koniec mszy nowy biskup.

Z Polski na uroczystość przybył biskup-elekt M. Bernard Kubicki z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który nie jest członkiem Unii Utrechckiej.

Kościół Starokatolicki w Niemczech posiada ok. 20 tys. członków w 55 parafiach oraz 100 kapłanów, w tym kobiety. Jest to drugi co do wielkości Kościół Unii Utrechckiej (największym jest Kościół Polskokatolicki w RP). Najwięcej niemieckich starokatolików mieszka w Nadrenii Północnej Westfalii (ok. 30%), a najmniej w Turyngii i Saksonii.

>> Ekumenizm.pl: Więcej o bp. M. Ringu

>> Zdjęcia z uroczystości TUTAJ i TUTAJ