Nowy biskup niemieckich starokatolików

1

24 czerwca br. biskup niemieckich starokatolików, Joachim Vobbe, ogłosił niespodziewanie, że w związku ze stanem zdrowia jest zmuszony zrezygnować ze stanowiska od 2010 r. W niemieckim Kościele starokatolickim zwanym oficjalnie Katolickim Biskupstwem Starokatolików w Niemczech, który należy do Unii Utrechckiej, wybór biskupa dokonywany jest przez synod, w którym uczestniczą zarówno delegaci świeccy jak i duchowni.

Nadzwyczajny synod, którego zadaniem miało być wybranie następcy biskupa Vobbe, obradował w Mannheim w dniach 6 i 7 listopada. W trzecim głosowaniu wymaganą większość głosów spośród 3 kandydatów uzyskał ks. dr Matthias Ring.


Biskup elekt urodził się w 1963 w rodzinie rzymskokatolickiej. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1988 r. konwertował do Kościoła starokatolickiego i w 1989 r. otrzymał w tym Kościele święcenia diakonatu i kapłańskie. Mimo tego że w Kościele starokatolickim nie jest obowiązkowy celibat duchownych, nie zawarł jak do tej pory związku małżeńskiego ani partnerskiego.


Obok pracy duszpasterskiej w parafiach Würzburg, Norymberga, a obecnie Pasawa i Ratyzbona, ks. Ring był w latach 2000-2005 pracownikiem naukowym starokatolickiego seminarium duchownego w Bonn. W 2006 r. na Uniwersytecie w Bernie obronił pracę doktorską na temat: „Katolicki i niemiecki. Kościół starokatolicki i narodowy socjalizm”, która została wydana drukiem w 2008 r.


Od 1996 r. ks. Ring jest redaktorem naczelnym miesięcznika niemieckich starokatolików „Christen heute” („Chrześcijanie dzisiaj”).


Ks. Ring pełni w swoim Kościele wiele innych funkcji, jest także współprzewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Teologów Starokatolickich i współorganizatorem Międzynarodowego Koła Roboczego Badań na Starokatolicyzmem. Angażuje się także w inicjatywy ekumeniczne, pokojowe i dialogu międzyreligijnego.


Ks. Ring jest znany z uwagi, która przywiązuje do wzmacniania synodalnego ustroju swojego Kościoła. W ramach swojego programu wyborczego zaproponował, by synody zwyczajne Kościoła starokatolickiego w Niemczech odbywały się co dwa, a nie jak do tej pory co trzy lata, by synod rzeczywiście pełnił rolę najwyższego organu Kościoła i był tak postrzegany przez ogół wiernych.


Data konsekracji biskupiej ks. dr. Ringa została ustalona na 20 marca 2010 r.


Bartosz Łuczak


:: Święcenia biskupie (aktualizacja)