Nowy patriarcha Kościoła Maronickiego

3

Następca Nasrallaha Boutros Sfeira 77. patriarcha Kościoła Maronickiego został wybrany po tygodniu od rozpoczęcia synodu biskupów w kwestii elekcji. Bechara Boutros al-Rahi – dotychczasowy biskup Byblos – obejmie urząd patriarchy 25 marca – w święto Zwiastowania Pańskiego.

Mottem patriarchy jest Wspólnota i Miłosierdzie. Bechara Boutros al-Rahi ma 71 lat. W 1986 roku został przez patriarchę Sfeira mianowany pomocniczym biskupem Antiochii zaś w 1990 roku biskupem Byblos. Uważany za charyzmatycznego biskupa przewodniczył komisji ds. społecznej komunikacji.


Nowy patriarcha przyjmuje gratulacje od wiernych z Libanu i innych krajów oraz od przedstawicieli władz kościelnych i państwowych. W przeciwieństwie do patriarchy Sfeira zamierza odwiedzić wiernych Kościoła Maronitów w Aleppo znajdującym się w Syrii. Patriarcha Sfeir był krytykiem Syrii po dokonaniu przez nią inwazji na Liban.


Biskupi Kościoła Maronickiego wybierają patriarchę