Papież przyzna się do błędu w sprawie lefebrystów?

4

Według doniesień włoskiego dziennika Il Foglio Watykan ma już przygotowany dokument w którym przyznaje się do błędów popełnionych przy podejmowaniu decyzji zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Watykan ma pokajać się też za to, że przy podejmowaniu decyzji nie wykorzystał cennego źródła, jakim jest internet do tego, by poznać poglądy zwierzchników Bractwa.

Wyjaśnienia w związku z cofnięciem ekskomuniki ma złożyć papież Benedykt XVI w liście do biskupów. W opublikowanych „wkrótce” liście ma też znaleźć się informacja o tym, że kontakty z Bractwem mają przejść z kompetencji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei do kompetencji Kongregacji Nauki Wiary. Papież ma też przypomnieć stanowisko Watykanu mówiące o tym, że księża Bractwa są suspendowani od obowiązków kapłańskich w Kościele Katolickich dopóki w pełni nie uznają ustaleń Soboru Watykańskiego II.