Parafia neounicka Kostomłoty – nowa jurysdykcja, nowy proboszcz

Po 40 latach posługiwania z parafią neounicką p.w. św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem żegna się jej dotychczasowy proboszcz, o. Roman (imię świeckie Ryszard) Piętka, MIC, tytularny archimandryta, który listem datowanym 23.I.2007, a skierowanym na ręce kard. Józefa Glempa jako „ordynariusza dla katolików wschodnich pozbawionych własnego hierarchy”, złożył rezygnację z urzędu proboszcza w Kostomłotach z powodu wieku (7.XI.2007 kończy 70 lat) i stanu zdrowia (w 1995 r. przeszedł wylew krwi do mózgu).

Wraz z odejściem o. Romana przestaje istnieć dom Zgromadzenia OO. Marianów w Kostomłotach. To nie jedyna zmiana w sytuacji parafii. Chociaż Benedykt XVI mianował kolejnym „ordynariuszem wieloobrządkowym” nowego arcybiskupa warszawskiego, abp. Kazimierza Nycza, to jednak parafia w Kostomłotach poddana została władzy delegowanej ordynariusza siedleckiego, bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Stało się tak pomimo tego, że sam odchodzący proboszcz, o. Roman, oraz wierni w osobnym liście opowiedzieli się za wyjściem naturalnym i logicznym, jakim byłoby przekazanie parafii pod jurysdykcję greckokatolickiego metropolity przemysko-warszawskiego (z zachowaniem, rzecz jasna, obrządku synodalnego) – a sam metropolita pisemnie zadeklarował wzięcie parafii pod swą opiekę.


Biskup siedlecki z dniem 31 sierpnia 2007 r. zwolnił z urzędu proboszcza o. archim. Romana Piętkę, a z dniem 1 września tegoż roku mianował proboszczem ks. Zbigniewa Nikoniuka, pochodzącego z Pratulina, dotychczas wikariusza parafii rzymskokatolickiej p.w. SS. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach.


Jak informuje serwis diecezji siedleckiej ceremonialne przekazanie parafii nowemu proboszczowi odbędzie się podczas dorocznego święta patronalnego (św. Nikity Męczennika) w dniu 9.IX.2007.