Pasja św. Franciszka

0

Apel o zekranizowanie życia św. Franciszka z Asyżu – wystosowali do Mela Gibsona zachwyceni „Pasją” Franciszkańscy Bracia Odnowy z Nowego Jorku.

Apel rozpoczyna się od podziękowania za film. „Pańskie wysilki zaofiarowaly nam nowe, duchowe swiatlo i doprowadzily nas do blizszego spotkania z Chrystusem” – podkreślają autorzy.


Ich zdaniem zarzut antysemityzmu w odniesieniu do filmu jest całkowicie nieprawdziwy. „Ten film w żaden sposób nie pomniejszył naszego szacunku oraz braterskich uczuć wobec narodu żydowskiego. Jako chrześcijanie, bądź ludzie dobrej woli, odrzucamy i brzydzimy się jakiejkolwiek formy uprzedzenia”.


To jednak tylko wstęp. Dalej Franciszkanie Odnowy wyraźnie proszą Gibsona, by nakręcił on kolejny film – tym razem o św. Franciszku. Film miałby pokazać światu, co dzieje się „gdy ktoś całkowicie i jednoznacznie odpowie na Męke Chrystusa!”. Franciszkanie wymyślili już nawet tytuł filmu „Człowiek Meki” a może lepiej powiedzieć „Człowiek Pasji” (Man of the Passion).


Zakonnicy surowo oceniają wszystkie poprzednie próby przedstawienia życia św. Franciszka na ekranach. „Ta potężna postać, która zmieniła bieg historii, była zbyt często pomniejszana do nabożnego, kochajacego pokój charakteru odlanego z gipsu”. Franciszkanie Odnowy odsyłają Gibsona do biografii Franciszka, które pokazują, ich zdaniem, że „św. Franciszek nie był ani zniewieściały, ani nie był średniewiecznym ekologiem (…) Św. Franciszek nie był też religijnym buntownikiem, czy duchowym reformatorem, który walczył z Kościolem. On, chociaż znał wady kleru, zawsze szanował i zywił żarliwe uczucia do kapłanstwa i biskupstwa. W rzeczywistosci był stanowczy w swojej wiernosci Kościołowi”/


Lust kończy się stwierdzeniem: „Nie jest to prosba o kolejny film o sw. Franciszku, lecz o swiatowej klasy arcydzielo!”.


Franciszkańska Wspólnota Odnowy – to zgromadzenie, które założone zostało przez 8 amerykańskich kapucynów, którzy zapragnęli powrócić do zasad reformy kapucyńskiej i zacząć wcielać ją w życie. Wspólnota formalnie zostala założona jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych przez kardynała Johna O’Connora w 1990 r.