Pogrzeb także dla \’apostatów\’

1

Księża rzymskokatoliccy w Austrii będą mogli poprowadzić kościelny pogrzeb zmarłych, którzy wcześniej wystąpili z Kościoła i jasno nie zadeklarowali, że nie życzą sobie religijnego pochówku – wynika z nowych wytycznych Austriackiej Konferencji Biskupów. – To szansa dla Kościoła, aby dotrzeć podczas pogrzebu do rodziny zmarłego – uważają hierarchowie.Wytyczne biskupów umożliwiają kościelny pogrzeb byłych członków Kościoła, jeśli w testamencie lub wobec świadków wiarygodnie zostało wypowiedziane pragnienie powrotu do Kościoła lub wykonany został znak, który wyraźnie wskazywał na kościelną przynależność zmarłego. Jeśli przed śmiercią nie było wyraźnej woli świeckiego pochówku kapłan może poprowadzić uroczystość żałobną jednak bez odprawiania mszy świętej.

W sytuacji gdy zmarły jasno i zdecydowanie zażyczył sobie świeckiego pogrzebu, duchowny może uczestniczyć w takiej uroczystości modląc się z rodziną, jednak nie może zakładać szat liturgicznych.