Święcenia biskupie w Zurychu

W minioną niedzielę 12 września 2009 roku w Zurychu, ks. dr Harald Rein – zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii otrzymał sakrę biskupią i stał się pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Głównym konsekratorem Haralda Reina był abp dr Joris Vercammen – przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Po nim dłonie na głowie nowego biskupa położyli inni biskupi starokatoliccy (min. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego) i biskupi różnych anglikańskich Kościołów, z którymi Unia Utrechcka pozostaje w pełnej wspólnocie komunijnej.


Po rytuale nałożenia rąk, biskup Rein otrzymał insygnia swojej władzy: Ewangelię jako znak zwiastowania, pierścień jako znak jedności z Kościołem oraz mitrę jako znak ochrony i zbawienia. Na koniec nowo wyświęcony ordynariusz złożył na ręce przedstawicieli rządu federalnego i kantonalnego obietnicę wierności wobec Konstytucji Kościoła Chrześcijańskokatolickiego i Państwa, a następnie przyjął życzenia od duchowieństwa i wiernych.


Ekumenizm.pl: Nowy zwierzchnik szwajcarskich starokatolików