Biskup Cieślar ponownie zwierzchnikiem diecezji

0

25 marca br. w łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza odbył się wyborczo-sprawozdawczy Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W synodzie wzięło udział 52 delegatów. Na zwierzchnika diecezji ponownie został wybrany biskup Mieczysław J. Cieślar, który piastował ten urząd przez ostatnie 10 lat. Biskup Cieślar został wybrany na kolejną, 10-letnią kadencję.

Obrady synodu poprowadził zwierzchnik Kościoła w Polsce, bp Janusz Jagucki. Synodałowie zajęli się również bieżącymi sprawami diecezji, w tym reformą finansów.


Siedzibą Diecezji Warszawskiej jest Łódź, gdyż biskup Mieczysław Cieślar jest jednocześnie proboszczem łódzkiej parafii. Jest to stara tradycja odwołująca się do czasów apostolskich. Biskup Cieślar ma 56 lat. Ordynowany został 2 września 1973 roku. Przez wiele lat był proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach. Od 1996 roku jest proboszczem parafii w Łodzi. Bp Cieślar pracuje również na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a od 2001 roku jest zastępcą biskupa Kościoła.

Diecezja Warszawska ma 21 parafii. Jest jedną z sześciu diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, do którego należy ok. 80 tys. wyznawców.